V oblasti vedení účetnictví nabízíme aktivní přístup ke každému klientovi, garantujeme dlouhodobou praxi ve vedení účetnictví, profesionalitu, preciznost a diskrétnost. Samozřejmostí je zákonné pojištění účetních služeb, a to u ČSOB.

Našim klientům poskytujeme tyto účetní služby:

 • zpracování účetnictví, daňové evidence pro malé a střední podnikatele
 • zpracování mzdové agendy, personalistika
 • zpracování daňových přiznání
 • zastupování na úřadech
 • optimalizace základu daně z příjmu
 • poradenská činnost v oblasti daňové evidence a účetnictví
 • spolupráce s daňovým poradcem
J. A. Clean spol. s r. o. | Jiří Janouš - jednatel společnosti

Naše společnost již několik let velmi úspěšně působí na českém trhu v oblasti poskytování služeb bezpečnostního podlahového značení, revitalizace podlah a hloubkového čištění průmyslových podlah.

Společnost prošla v minulých letech dynamickým růstem a v souvislosti s tím jsme se rozhodli oslovit pana Jemelku a jeho společnost J.I.P. pro firmy s.r.o. ke spolupráci. Cílem spolupráce, která probíhá od listopadu 2014, bylo nastavit výrazně efektivnější organizační chod celé společnosti. Jedná se o změny v řízení společnosti, finančním plánování, personálním i provozním otázkám.

Spolupráci s panem Jemelkou hodnotím velmi pozitivně. Po ůvodní hloubkové analýze jsme ihned začali nastavovat určité změny, které již po několika měsících hodnotím jako naprosto smysluplné. Pan Jemelka má kromě nepopiratelných zkušeností velmi jasný pohled na změny, které mohou přinést krátkododé i dlouhodobé pozitivní výsledky. S panem Jemelkou spolupracujeme i v oblasti koučinku a také v této oblasti si našeho partnerství velmi cením.

"Pana Jemelku a jeho společnost mohu doporučit jako profesionály v oboru, kteří dokáží odhalit spoustu významných i těch méně významných překážek, jenž mohou bránit společnostem v jejich dalším úspěšném rozvoji."

Jiří Janouš - jednatel společnosti 

6 tipů na vybudování výkonného obchodního týmu

Obchodní oddělení je důležitou součástí každé firmy. Z velké části totiž úspěšnost společnosti stojí a padá s výkonností a produktivitou obchodního týmu. Kvalitním výběrem jednotlivých členů a správným nastavením procesů můžete zajistit, že tržby podniku stoupnou až o 60 %. Důležitá je především zdravá motivace a absence stresu. Jakými kroky toho můžete dosáhnout?


 1. Vše začíná u vnitřní motivace

Vnitřní motivace je vždy nejsilnějším motorem, který žene obchodníky kupředu. Jestliže je obchodník vnitřně přesvědčený o povaze své práce, je předurčen k úspěchu. Tento typ motivace je totiž mnohem účinnější než příslib vysokého platu či jiných benefitů. Lidé však mají tento typ nastavení většinou již v sobě. „Z 80 % je hlavním krokem už správný výběr člověka, který s vnitřní motivací do firmy přichází a je přesvědčen o tom, proč chce dělat obchodníka. U zbylých 20 % je to pak o zapálení jeho vnitřního ohně tím, že jej strhne šéf, tým, firemní kultura a celková atmosféra,“ sdělil Jiří Jemelka, výkonný ředitel společnosti J.I.P. pro firmy působící v oblasti podnikového poradenství se zaměřením na revitalizaci malých a středních podniků.

 1. Stanovujte dosažitelné cíle

Pro obchodníky není nic horšího než pracovat pod konstantním stresem z důvodu nereálných a nezdravých požadavků managementu firmy. Stres snižuje fyzickou i psychickou kondici a negativně ovlivňuje mezilidské vztahy i komunikaci. Naopak nastavením dosažitelných cílů zvýšíte motivaci obchodního týmu. Takové cíle podporují zdravou konkurenci a zároveň zlepšují kooperaci mezi jednotlivými členy obchodního oddělení. Ke zvyšování výkonnosti dochází jen tehdy, když se management sám angažuje do plnění stanovených cílů a když existuje společná vůle dotahovat projekty do konce.

 1. Nezapomeňte odměňovat dobré výsledky

Dobrý manažer by si měl všímat výsledků obchodníků a ty dobré náležitě oceňovat. Nemusí jít přitom přímo o finanční odměny. Mnohdy postačí i zvýšená pozornost, veřejná pochvala za kvalitně odvedenou práci či pozvání na oběd. Výkonové odměňování je postavené na předem stanovených výsledcích a jejich hodnocení probíhá na základě objektivních a stabilních kritérií, která jsou zaměstnancům známá, jasná a spravedlivá. Takový druh odměny má pozitivní vliv na pracovní morálku a nasazení obchodníků, neboť ti pak pracují s vědomím, že za dobré výsledky budou náležitě odměněni a dostane se jim upřímného uznání.

 1. Pravidelnými poradami k hlubšímu porozumění své práci

Zavedení pravidelných porad a reportingu na týdenní bázi je dalším efektivním způsobem, jak zvýšit výkonnost a produktivitu obchodního týmu. Společné porady totiž nemají pouze kontrolní funkci, kdy se rozebírají dosažené výsledky nebo počty schůzek za uplynulý týden. „Ten, kdo takto skládá účty, se musí zamýšlet a analyzovat, co udělal dobře a co musí změnit, aby se ve svých výsledcích zlepšoval. Ostatní by měli naslouchat, aplikovat získané informace na své případy a přispívat do diskuze,“ poradil Jiří Jemelka. Vhodné je i předložit plány na další týden. Ostatní obchodníci tak ví o cílech svých kolegů, což může zvyšovat jejich motivaci a snahu.

 1. Komunikace je základem mezilidských vztahů

Komunikace je bezesporu jedním z nejdůležitějších procesů v rámci obchodních operací. Díky jasné a efektivní komunikaci obchodníci přesně vědí, co se od nich očekává a jaké jsou stanovené cíle. Každý by měl znát svou roli a svou pozici v celkové hierarchii společnosti. Jedině tak totiž obchodníci vědí, na koho se v případě potřeby obrátit a od koho dostávají zpětnou vazbu, což zvyšuje efektivitu a výkonnost obchodního týmu.

 1. Nevystavujte obchodníky stagnaci

Konstantní a nikdy nekončící trénink a vzdělání jsou klíčem k úspěšnému obchodnímu týmu. Vzděláváním se totiž nejen procvičují již osvojené vědomosti a dovednosti, ale dochází též k přijímání a učení se nových a aktuálních principů, což zvyšuje úroveň obchodníků. „Výborným způsobem zvyšování kvalifikace obchodního oddělení je takzvaně školení svépomocí. Obchodníci si sami pravidelně připravují témata, ať už z oblasti obchodních dovedností či produktových znalostí a předají je kolegům během krátké půlhodinové přednášky,“ uvedl příklad vzdělávacího procesu Jiří Jemelka s tím, že dostatečné vzdělávání a trénink je prvotním krokem k poražení konkurence.

Často kladené otázky

Naši zákazníci se nás v úvodu spolupráce nejčastěji ptají na tyto otázky:

Pro koho jsou služby J.I.P. pro firmy určené?

 • majitele, kteří jsou odhodlaní doopravdy pracovat na své firmě, jsou rozhodnuti tomu věnovat čas i peníze
 • majitele, kteří chtějí zvýšit zisky svých firem
 • majitele, kteří chtějí zlepšit komunikaci a motivaci lidí uvnitř firmy
 • majitele, kteří chtějí zlepšit marketing své firmy
 • majitele, kteří chtějí zefektivnit systém fungování své firmy
 • majitele, kteří chtějí prosperující firmu
 • majitele, kterým klesají tržby, odbyt, a chtějí firmu postavit zpět na nohy
 • malé a střední firmy, jejichž počet zaměstnanců je v rozmezí 10 - 300lidí, obrat v rozmezí min. 10mil. Kč – max. 500mil. Kč

Co mi nabídnete jiného než konkurence?

 • garanci risk-free, tzn. garanci toho, že nic neriskujete (veškeré platby jsou ex-post, na základě odsouhlasených výsledků spolupráce)
 • realizaci jednotlivých kroků v rámci revitalizace firmy (či ozdraveni, rozvoje, restrukturalizace firmy) ruku v ruce
 • viditelné výsledky (na rozdíl od jednorázových školení či poradenství)
 • seriózní přístup

V čem mi můžete pomoci?

 • v získávání nových zákazníků, tzn. ve zvyšování tržeb
 • v rozvoji Vašich lidí (školení obchodních dovedností, manažerských dovedností, komunikační dovedností atd.)
 • v zefektivnění provozu Vaší firmy
 • v účelném hospodaření, tzn. ve zlepšení finančního zdraví Vaší firmy
 • v marketingové údernosti Vaší firmy
 • a v dalších oblastech, které se týkají individuálních potřeb Vaší firmy

Kde či jak jste získali všechny tyto znalosti, zkušenosti?

 • praxí v terénu
 • odborným vzděláním
 • intenzivním samostudiem
 • pokusy a omyly za dobu naší praxe

Jaké máte reference?

 • reference, včetně výsledků z realizovaných projektů a kontakty, kde si naše informace můžete ověřit, Vám rádi předložíme na osobní schůzce (z našeho úhlu pohledu se jedná o důvěrné obchodní informace)

V jakých oborech máte zkušenosti?

Zkušenosti máme v těchto oborech:

Výčtem uvádíme odvětví, ve kterých jsme klientům pomáhali...
 • dovoz a distribuce potravin
 • realitní služby
 • velkoobchod stavební chemie
 • pracovní a personální agentura
 • velkoobchod papírenským a kancelářským sortimentem
 • velkoobchod a maloobchod klimatizací
 • stavebně-realizační společnost
 • maloobchod, síť 70ti prodejen se značkovým zbožím - obuv, textil
 • firma poskytující manažerské a obchodní semináře, konference
 • hobby market
 • obchod s agroprodukty
 • maloobchod a e-shop s chovatelskými potřebami a výživou
 • realizační a obchodní společnost v oblasti gastro, koupelnových doplňků, zábradlí apod.

Koho/čeho se týká vstupní analýza? Jak probíhá?

 • týká se majitele firmy a klíčových pracovníků Vaší firmy
 • týká se základních oblastí podniku: management, prodej, marketing firmy, personalistika, provoz, výroba a další specifické oblasti na Vaše přání
 • probíhá formou řízených rozhovorů a pozorování
 
Zvyšování výkonnosti obchodního oddělení

Co obnáší zvyšování výkonnosti

Zvyšování tržeb a efektivity obchodu Vaší firmy pomocí souboru moderních manažerských, obchodních a marketingových nástrojů.

Oblasti, kterým se věnujeme

Při řízení prodejního oddělení se zaměřujeme především na tyto oblasti:

 • výběr obchodních zástupců
 • zaškolení a průběžné vzdělávání obchodních zástupců
 • plánování a organizace práce obchodních zástupců
 • jejich motivace
 • a konečně řízení pravidelné práce obchodních zástupců se zákazníky firmy.
Výsledky

Praxe a výsledky na projektech zvyšování výkonnosti obchodních oddělení našich klientů ukazují, že kombinace našich zkušeností a know-how v kombinaci s technickými znalostmi a oborovým know-how klientů přinášejí mnohdy obdivuhodné zvyšování tržeb firmy klienta v řádech 30-60 %. U 80ti% klientů v roce 2011 došlo k nárůstu tržeb nebo k růstu čistého zisku. Při zvyšování výkonu obchodního oddělení se nejedná o žádná kouzla ani o štěstí. Znalost marketingu a řízení firmy, tvrdá práce, disciplína a kus štěstí (které přeje připraveným) přináší výsledky. Znalosti klientům poskytneme. K disciplíně a píli motivujeme, když sami jdeme příkladem a kontrolujeme zadané úkoly. K zodpovědnosti povzbuzujeme, když na sebe v rámci exekutivního poradenství bereme splnění úkolů, které jsou v rámci spolupráce pro klienty opravdu obtížné. Právě naše osobní angažovanost a plnění obtížných úkolů pro naše klienty jsou často tím rozhodujícím bodem zlomu, který rozhoduje o tom, zda nakonec dosáhneme dobrých výsledků či nikoliv. Tam, kde se láme chleba, si chceme pohlídat, že vše proběhne tak, jak má. V takové chvíli se již nejedná o poradenství, ale o výkonnou exekutivu, kterou klientům poskytujeme. Odtud název exekutivní poradenství.

Oblast zvyšování výkonnosti obchodního oddělení je naší parketou. Za více než 12ti letou praxi jsme pracovali řádově s více než čtyřmi stovkami obchodníků v desítkách firem, přičemž souhrnné navýšení tržeb u všech našich klientů v součtu převyšuje řádově 100 miliónů Kč. Na osobní schůzce Vám rádi předložíme konkrétní důkazy a kontakty na firmy (majitele firem), kde k těmto úspěšným projektům došlo.

PSYCHODIAGNOSTIKA

Nemáte jasno v tom, který z Vašich zaměstnanců je výkonný, schopný, který má velký potenciál?

Díky on-line psychodiagnostickým dotazníkům a testům snadno poznáte ty pravé zaměstnance, s nimiž byste měli počítat i do budoucna. Součástí sllužby je také osobní pohovor s jednotlivými pracovníky a zpětná vazba jak pro Vás, tak pro Vaše pracovníky formou individuálního hodnocení.

Díky psychodiagnostice se také zprecizní Vaše výběrové řízení na konkrétní pracovní pozici. Na první pohled vidíte, jestli uchazeč vyniká v oblastech, které jsou pro vás klíčové. Psychodiagnostika je ideální jak pro výběr kandidátů v počátečních fázích náboru, tak pro rozvoj stávajících zaměstnanců.

Jak u stávajícího zaměstnance, tak u nově vybíraného pracovníka díky dotazníku kompetencí poznáte profesní dovednosti i vlastnosti zaměstnance/kandidáta a zjistíte, zda odpovídá vašim požadavkům. Díky dotazníku motivací porozumíte individuálním hodnotám, motivacím a zájmům zaměstnance či uchazeče o práci. Snadno poznáte ty, co zapadnou do Vašeho týmu a dlouho vydrží.

Testy schopností pak prověří logické myšlení (prověříte si deduktivně-logické myšlení člověka), analytické myšlení numerické (zjistíte, zda pracovník/uchazeč dokáže odvodit logické závěry z komplexních numerických informací), analytické myšlení verbální (zjistíte, jak testovaný umí odvodit logické závěry z komplexních verbálních informací), určování priorit (test klade důraz na stanovení priorit a okamžité reakce), schopnost učení (měří kapacitu krátkodobé paměti, která vyžaduje vysokou pozornost a rychlost vnímání), schopnost koncentrace (měří schopnost soustředění a zaměření na detail), test anglického jazyka (NOVINKA - zjistíte znalost angličtiny ve 3 nejdůležitějších oblastech – gramatická plynulost, slovní zásoba, pravopis).

Přehled klientů

Společnost J.I.P. pro firmy s.r.o. realizovala interní audity, analýzy, školení či komplexní projekty revitalizace u těchto klientů:

Agrone Trading, s.r.o.
ALMiG KOMPRESORY s.r.o.
Attack promotion s.r.o.
Aretti CZ, s.r.o.
Autobusy Karlovy Vary a.s.
CR DESIGN LTD.
ČSAD Vsetín a.s.
ČSAD autobusy Plzeň a.s.
ČSAD Invest a.s.
R Trading s.r.o.
GOZ METAL s.r.o.
GPH spol. s r.o.
HEROLD, f.o.
Chrom-design s.r.o.
Inex Spedition s.r.o.
Královopolská Steel s.r.o.
Level Pro a.s.
MANUS Prostějov spol. s r.o.
Prádelna a čistírna Sedlčany s.r.o.
PRESTIGE TECHNOLOGY s.r.o.
Purgina spol. s r.o.
PSC spol. s r.o.
REDA s.r.o.
R Trading s.r.o.
SCR Engineering s.r.o.
SEZAKO s.r.o.
Solace a.s.
SVĚT OKEN s.r.o.
TIGEMMA, spol. s r.o.
TRW-DAS a.s.

...a další klienti (kompletní reference na vyžádání)

Majitel společnosti J.I.P. pro firmy s.r.o. realizoval/realizuje ještě jako OSVČ projekty v níže uvedených firmách, více na www.btci.cz:

ABPLAST s.r.o.
Andraia spol. s r.o.
Aston Central s.r.o.
Ateliér Vrbík s.r.o.
CZ Optik s.r.o.
Bicorn s.r.o.
Budexport Praha a.s.
Charley fashion s.r.o.
E LINKX a.s.
ESL, a.s.
F&S Magnet s.r.o.
Famos spol. s r.o.
HPS Lounky s.r.o.
I.E.T. Reality s.r.o.
Imexpen s.r.o.
J.A.P. spol. s r.o.
Kávovary RH vending
LD okna a.s.
Lena Chemical s.r.o.
Lindaur stavby
Malý Génius s.r.o.
METRUM s.r.o.
MFP s.r.o.
Patriot Reality s.r.o.
PeMaP s.r.o.
Promos trading s.r.o.
X-Sport s.r.o.

...a další klienti (kompletní reference na vyžádání)

Z výše uvedených referencí je patrné, že společnost J.I.P. pro firmy s.r.o. je schopna realizovat projekty nejen v malých a středně velkých podnicích (na které se primárně specializujeme), ale jsme schopni působit i ve velkých korporacích a nadnárodních firmách.

 

Generační obměna firmy

Předání firmy, kterou jste roky budovali, je vždy složitý a riskantní krok. Máme s ním praktické zkušenosti.

Předání rodinné firmy

Předání rodinné firmy nebo společnosti, kterou jste budovali celá léta, věnovali tomu všechen svůj čas a úsilí, je vždy složitý a riskantní krok. Jde o složitý a komplexní proces, který si vyžaduje důkladnou přípravu firmy.

Vlastní obměnu vedení firmy není těžké provést. Ale udělat to tak, aby budoucí nástupce, ať už z řad rodiny, zaměstnanců firmy nebo někoho z externa, pokračoval v úspěšném rozvoji firmy a zajistil budoucí prosperitu, to už tak snadné není.

Strategické rozhodování o budoucím nástupci

I rozhodnutí, koho zvolit za svého nástupce, je strategické a vyžaduje důkladné porovnání všech eventualit. Současný majitel pak může odejít do zaslouženého důchodu nebo se podílet na řízení firmy jako předseda představenstva, člen dozorčí rady apod. Z výkonné pozice může přejít do pozice kontrolní nebo do pozice podílející se pouze na strategickém řízení podniku.

Vždy existuje celá řada řešení. Pomůžeme Vám vybrat a zrealizovat to nejlepší řešení pro Vaši firmu.

Naše firma nabízí doprovod při všech etapách obměny:

 • výběr a formování nového nástupce
 • přípravu nového celofiremního managementu firmy
 • optimalizaci a stabilizaci provozu a stávajícího fungování firmy
 • strategické plánování a kontrolu nad dodržováním stanovených cílů
 • doprovod a podporu při postupném předávání kompetencí
 • následnou kontrolu sledovaných ekonomických ukazatelů předané firmy, dohled a nastolení cesty stálého rozvoje

Máme dlouholeté zkušenosti a ověřené know-how

Celý proces generační obměny probíhá často v řádu několika měsíců, mnohdy i dvou tří let. V této službě disponujeme dlouholetými zkušenostmi a ověřeným know-how. Předání firmy novému nástupci či profesionálnímu managementu je silně rizikové období, které úspěšně přežije dle statistik
pouze cca. 30 % firem.

Proto doporučujeme dohled specializované firmy s praktickými zkušenostmi, která zaručí minimalizování rizika a zajistí dlouhodobý rozvoj firmy. 

AUDIT FIREMNÍ KULTURY

Značná část podniků s českým kapitálem stále podceňuje význam firemní kultury

Audit firemní kultury jako nástroj zvyšování výnosů firmy

Všem selsky smýšlejícím lidem je jasné, že relativně spokojený a vedení firmy důvěřující zaměstnanec pracuje uvolněněji, rychleji, kreativněji, jeví více zájmu o spolupráci a komunikaci – tudíž je ve finále i produktivnější ve své práci (s menším množstvím vstupů generuje více výstupů). Přeloženo do češtiny: s menším množstvím času/zdrojů má lepší výsledky. Naproti tomu člověk pod enormním stresem, v atmosféře strachu, paralyzovaný chováním a komunikací šéfa, nikdy nemůže být tak výkonný a produktivní jako prvně jmenovaný. Takovýto „balíček nervů“ inklinuje k vyšší chybovosti, méně komunikuje, méně se odváží do náročnějších úkolů, sebevědomí má nízké, spíše hraje na jistotu a – slovy klasika – nebude se pouštět do žádných větších akcí. V konečném důsledku se pak produktivita – vstupy versus výstupy – diametrálně snižuje oproti atmosféře v relativně zdravé firmě.

Příčin, jak neproduktivní atmosféra ve firmě vzniká, je mnoho. Nejčastěji se přitom nejedná pouze o jeden osamocený faktor, ale o sérii či kombinaci dílčích faktorů, přičemž některé z těchto faktorů jsou logicky silnější než jiné, ale co je třeba říct především, valná většina faktorů vyvolávajících vznik neproduktivní atmosféry ve firmě mají něco, čemu říkám „spouštěcí moment“. Spouštěcí moment působí tak, že jakmile jednou začne působit jeden negativní prvek, přidá se dílčím způsobem další a další atd., až vznikne sestupná spirála zla, kupících se chyb a firemní kulturu ničících faktorů. Stačí jediný příklad – špatně vybraný či zvolený šéf do jednoho oddělení (neřku-li do top managementu) má za následek celou škálu doprovodných efektů. Rostoucí nespravedlnost, demotivace lidí, když vidí jeho špatný přístup a nekompetentnost, snižující se autorita vedení firmy v očích zaměstnanců (koneckonců vedení vybíralo tohoto šéfa) atd., atd.

Pokud bych měl jmenovat skutečně ty nejčastější příčiny negativních faktorů, jež silně ovlivňují firemní kultury podniků, pak bych na základě zkušeností ze zhruba stovky firem, kde jsme pracovali na projektech, řekl, že to jsou tyto:

 1. nevhodný šéf – nestačí na pozici profesně (znalosti, dovednosti, metody apod.) či lidsky (osobnost, charakter apod.)
 2. špatně seřazené priority – nejčastější omyly jsou typu: zaměstnanec je pouze číslo či výrobní faktor, peníze jsou důležitější než budované či zastávané hodnoty, krátkodobý zisk je důležitější než dlouhodobý, problémy vyřeší dobrý informační systém či perfektně vyladěné procesy apod.
 3. nevhodný výběr lidí – do pozic jsou dosazováni lidé, kteří bez profesního či kariérního plánu jednoduše na danou pracovní pozici nemají, stejně jako v bodě č.1, tedy ať už profesně či lidsky
 4. nefunkční komunikace ve firmě – chybí v ní vzájemný respekt, ochota sdílet se a klást důraz na otevřenou komunikaci, disproporce v avizované vizi, poslání, strategii apod. versus následná realita – často se jedná o známé přísloví, kdy vedení „káže vodu a pije víno“
 5. absence selského rozumu v řízení firmy – možná by se mnozí lidé divili, co jsou schopni vrcholoví manažeři schopni řešit za blbosti, a mnozí se diví, když vidí, jaká opatření přijímají…
 6. podceňování existence a účinků firemní kultury (atmosféry ve firmě) – ve chvatu denní operativy a nezbytnosti plnit si své úkoly manažeři přehlížejí, a z nedostatku času opomíjejí fakt, že pokud lidé nebudou alespoň relativně (záměrně píši relativně) spokojeni, těžko ze sebe vydají to nejlepší, co v nich je

Mezi další příčiny, s nimiž jsem se setkal, patří:

 • nejen nemotivující, ale často i demotivující odměňovací systém ve firmě
 • podpora estébáckých praktik jako je šmírování a donášení, postihy za vlastní názory apod.
 • nefunkční kariérový postup aneb lidé nevidí prostor pro svůj růst
 • nekompetentnost lidí k výkonu daných pozic (ať už vedoucích či řadových pracovníků)
 • „kamarádšaft“ – protěžování kamarádů „neschopáků“ aneb podpora neproduktivních lidí
 • neskutečně negativně ladění jednotlivci, kteří svými soustavnými, vytrvalými a systematickými rozkladnými řečmi (často ve skrytu) dokáží otrávit nejen své bezprostřední okolí, ale doslova celou firmu vč. zákazníků a dodavatelů
 • pocit beznaděje lidí, že stejně se nic nemůže změnit
 • příliš liberální až anarchistické řízení firmy
 • „one-man show“, kdy vše se ve firmě i podnikání točí kolem jednoho… „velikého“ šéfa

Mnohé z výše uvedených příčin mají ještě své dílčí „nuance“. Tak například nevhodný šéf může být někdo, kdo je „totálně mimo“ a jak říkám, „z kapra štiku neuděláte“. Tzn. dotyčného nelze ani systematickým a intenzivním úsilím rozvíjet a téměř nikam posunout – jedná se o čistou ztrátu času a energie, a efekt je nulový. Ve finále jste on i vy lidem ve firmě pouze k smíchu či k trpkému úsměvu, což je ještě horší. Stejně tak můžeme hovořit o tom, že onen nevhodný šéf má pouze dílčí „vady na kráse“, jako je např. přehnaný „drtič-buldozér“, „dobrák“, „snaživec“, „kontrolující nutkavec“, „přechytralý alibista“ atd. S výrazným přispěním a ochotou onoho šéfa na sobě pracovat lze poměrně rychle, nikoliv bezbolestně, přispět k tomu, aby dozrál do optimální pozice snoubící vyvážený poměr demokratického a autoritářského přístupu v řízení firmy/oddělení a vedení lidí. Neřešení dílčích vad na kráse u těchto šéfů má za následek negativní jev – roste jejich míra škodlivosti vzhledem k minulým i současným přínosům, které pro firmu měl/má. Takto bychom mohli pokračovat detailnějším rozborem všech výše uvedených bodů, nicméně to není účelem tohoto článku. Výše uvedeným chci poukázat na fakt, že chytří podnikatelé a manažeři uvedená rizika nepodceňují a pracují i v oblasti firemní kultury na tom, aby co nejvíce ovlivnili růst produktivity své firmy, její zdraví, stabilitu a prosperitu do budoucna.

U narušených firemních kultur trvá v některých případech i měsíce a roky, než se podaří atmosféru „vyčistit“ a nastolit nový svěží vítr, který posune firmu ve finále i v jejich ekonomických výsledcích výše. Neméně podstatným dílčím efektem tohoto čištění firemní kultury pak je to, že lidé v takovýchto firmách pracují rádi, chtějí pracovat (hlásí se více schopných lidí z venku), snižuje se fluktuace, opět tím pádem roste stabilita a díky ve firmě zůstávajícím zkušenostem i odbornost na trhu. Vyšší firemní odbornost až excelence pak vede k výrazné konkurenční výhodě, k lepší pověsti, k většímu počtu zákazníků, k jejich vyšší věrnosti atd. V tomto smyslu bychom mohli hovořit o tom, že se jedná o vzestupnou spirálu dobra. Jeden pozitivní prvek výrazně ovlivňuje další dílčí pozitivní prvky, které se svými účinky násobí – také proto máte možná někdy pocit, že jsou firmy, kde tak nějak jde všechno jako po másle, ladně, skoro by se chtělo říct až tolik, že to jde samo. Což je samozřejmě nesmysl. Ať už vědomě či intuitivně lidé (majitelé, management) v té firmě vědí, co dělají. Stejně tak existují firmy, kde se zdá, že se neustále něco komplikuje, zadrhává, nefunguje…

Přemýšlejte nad svou firmou v duchu faktorů, které jsem popsal výše, a hledejte, kde může být problém ve vašem podniku. Pokud najdete některé z příčin neproduktivní atmosféry ve vaší firmě, řešte je. K dispozici vám je samozřejmě také možnost spolupráce s některou z odborných firem, které se touto oblastí zabývají. Taková spolupráce nabízí rychlejší, přesnější a spolehlivější řešení. Koneckonců zlomenou ruku si také „nespravujete“ sami. Obraťte se s důvěrou na naši firmu

5G GARANCE

Jako jediní na trhu, v daném oboru Vám zaručujeme jedinečnou kombinaci garancí, tzv. 5G

► Garantujeme Vám risk-free, věříme v naše schopnosti

     Většina našich konkurentů požaduje úhradu za vzdělávací a konzultační služby předem. Naše společnost pracuje opačným způsobem. Platba probíhá ex-post, tedy až po uskutečnění naší služby. A jako „eso v rukávu“, které Vám garantuje, že s námi nic neriskujete, Vám nabízíme možnost neplatit za naše služby, pokud nejste s dosaženými výsledky poradenské činnosti, školení či konzultace spokojeni. Tuto garanci máte s námi smluvně potvrzenou.

► Garance zkušenosti a specialistů z různých oborů

     Naši lektoři a konzultanti jsou úspěšní a zkušení profesionálové, kteří mají jak odborné zkušenosti, tak životní nadhled, profesionální zralost a za sebou mnoho projektů, konzultací či školících dnů. Jedná se odborníky z oblastí jako marketingové poradenství, reklama & public relations, prodej, management, personalistika, finance, sklad & logistika, nákup, řízení procesů, výroba, školení zaměstnanců & koučink manažerů a obchodníků.

► Garance práce na projektu

     Většina konzultantů a školitelů Vám poradí, co máte dělat. Jejich rady však mají jednu slabinu – řeknou, co je třeba udělat, ale pak odcházejí. Prodávají informace. My Vám garantujeme nejen to, že Vám ukážeme cestu, řekneme, co je potřeba udělat… my s Vámi jdeme tou cestou bok po boku. Garantujeme aplikaci řešení a výsledků Podílíme se na plnění konkrétních úkolů, krok za krokem – vše, co je třeba udělat, děláme s Vámi.

► Garantujeme Vám re-trénink

     Pokud není dosaženo cíle školení ve Vaší firmě, garantujeme Vám opětovné proškolení Vašeho personálu zdarma.

► Garantujeme Vám právní ochranu

     Garantujeme Vám jasný smluvní vztah a diskrétnost v podobě smluvně ošetřené mlčenlivosti – a to nejen po dobu spolupráce, ale také po jejím skončení.

Snažíme se o maximální diskrétnost a o to, aby se ve Vaší firmě pohybovalo co nejméně externích lidí

     Zkušenosti nám ukazují, že jak majitelé malých a středních firem, tak zaměstnanci ve firmách našich klientů vyžadují, aby uvnitř klientovi organizace působilo pokud možno co nejméně externích poradců. Praxe je taková, že pokud chcete pracovat na marketingu, najmete si marketingovou agenturu. Pokud chcete zlepšit obchod, najmete si školící firmu. Pokud chcete kvalitně řídit své finance, necháte si udělat finanční analýzu nezávislou firmou zvenčí, pozvete si specialisty na manažerské poradenství atd. V našem případě získáváte vše „pod jednou střechou“. Máte tím garantovaný jistý standard přístupu a zodpovědnosti, nemusíte znovu podstupovat riziko, zda spolupráce s novým partnerem vyjde či ne, zda se osvědčí, jak se bude chovat apod. Náš tým specialistů je konzistentní, vyznáváme všichni stejné hodnoty (serióznost, zodpovědnost, orientace na výsledky, profesionalita, garance výsledků, kreativita, komunikativnost, budování důvěry, důraz na vztahy a porozumění). S námi nemusíte řešit stále znovu a znovu otázku: „Co za člověka/firmu si to do svého podniku pouštím?“ Naši lidé drží jednotný projev a jednotný přístup k práci.


     Navíc se snažíme, aby se ve Vaší firmě pohybovalo co nejméně našich lidí, tzn. mnozí z našich specialistů jsou odborníci na více oblastí (např. management, prodej, marketing). Tím je splněn další ze základních požadavků, aby si vaši lidé pokud možno zvykly na jednoho, dva konzultanty od nás, navázali vztah, projevili důvěru. Kde je vztah a důvěra, tam je vyšší pravděpodobnost úspěchu. Je důležité, aby Vaši lidé naše konzultanty přijali, a 100% s nimi spolupracovali.

Vzdělávání dospělých

Stimulace znalostí   

Úspěch firmy není dán růstem, ale vnitřním zušlechťováním. Připravíme pro Vaše zaměstnance výukové a rozvojové programy, které zvýší jejich kompetence. V naší společnosti nehovoříme proto o vzdělávání, ale o formaci, kdy konkrétní pracovníky stimulujeme k vyšším znalostem a k větší schopnosti dělat svou práci efektivně. V duchu tohoto přístupu jakékoliv vzdělávání / formování Vašich pracovníků podléhá prvotní analýze potřeb Vaší firmy. Pro více info vyplňte formulář ve spodní části stránky, do 3 pracovních dnů se vám ozveme

Poznejte největší slabiny manažerů v roce 2016

Stejně jako celý pracovní trh, prochází i způsob obchodního vedení změnou. Někteří se adaptují rychleji než ostatní, je přitom nasnadě, kteří spíše dosáhnou úspěchu. Nedávno se k nám dostal průzkum nadnárodní auditorské a poradenské sítě BDO a nás zajímalo nejen, co ukazují statistiky, ale jak se k problematice staví někteří čeští obchodní experti. Kde má český management stále slabiny a v čem vyniká?

Přečíst

Revitalizace firem

Naše know-how obsahuje vyzkoušené a funkčních nástroje, praktické postupy a techniky zaměřené na rychlé zvýšení produktivity Vaší firmy.

Postup při revitalizaci firmy / podniku

Jsme plně přesvědčeni, že můžeme svým zákazníkům po celé ČR a SR nabídnout působivé výsledky v růstu tržeb, zefektivnění managementu, marketingu, organizaci a provozu firmy atd. Je to díky naší nejúspěšnější službě, s názvem „REVITALIZACE FIREM“, která se skládá z těchto kroků:

Analýza firmy / podniku

obsahuje:

 • analýzu prodeje
 • analýzu marketingu
 • analýzu managementu (řízení) firmy
 • analýzu provozu firmy
 • analýzu personálu a firemní kultury

Výše uvedená analýza firmy probíhá formou řízených rozhovorů s předem vybranými pracovníky Vaší firmy a ve studiu návazných řídících dokumentů Vaší firmy, které pomáhají organizovat práci (popisy pracovních míst, organizační struktura apod.) Výsledek z analýzy firmy pro Vás znamená přesné pojmenování problémů a nevyužitých příležitostí uvnitř Vaši firmy.
     Během analýzy vycházíme z vlastnoručně vyvinutého „MPM systému“. Pro případnou revitalizaci firmy, rozvoj či ozdravení firmy je „MPM systém“ klíčovou službou a výchozím bodem veškerých aktivit uvnitř firem našich klientů. MPM systém je manažerský nástroj vyvinutý naší společností, jehož podstatou je rozdělení firmy do několika oblastí, které se mohou samostatně analyzovat, a ve kterých se dá jednoznačně a měřitelně nastavit cíl zlepšení/spolupráce. MPM systém je odrazovým můstkemk programu revitalizace firmy, což, jak jsme uvedli, je naše klíčová služba.

Program revitalizace firmy / podniku

Pro Vás coby klienta znamená získání vyzkoušených, funkčních nástrojů, postupů a technik zaměřených na zvýšení produktivity Vaší firmy. Stěžejním bodem této služby je slovo PRODUKTIVITA. Cílem tohoto programu -  který vychází z úvodní analýzy firmy - je dosáhnout předem jasně stanovených cílů, kterými nejčastěji bývají:

 • zvýšit údernost marketingu
 • zlepšit komunikaci a spolupráci uvnitř firmy
 • zefektivnit management firmy
 • zvýšit tržby
 • mít pod kontrolou finanční řízení a cash-flow firmy
 • zlepšit práci obchodních zástupců a obchodního oddělení jako takového
 • zlepšit organizaci práce a firmy jako takové
 • a další

Realizace programu revitalizace firmy (rozvoje či ozdravení firmy)

Projekt revitalizace firmy pro Vás v konečném důsledku znamená vyšší zisky, růst tržeb, efektivní plánování, jednodušší strategické řízení firmy, lepší komunikaci uvnitř firmy, zlepšenou firemní kulturu, která pracovníky stimuluje k nejvyšším výkonům. Využitím zkušeností našich konzultantů (productivity specialistů) jste schopni rychle implementovat plánovaná opatření a navodit žádoucí změny uvnitř Vaší firmy. Naši klienti oceňují nejen fakt, že jim řekneme, co mají (můžou) dělat pro zlepšení své situace – tedy že jim ukážeme směr – ale také to, že prostě jsme s nimi, a řešíme s nimi každodenní problémy a úkoly v rámci programu revitalizace osobně, „na place“.

Součástí projektu revitalizace firmy bývá ve valné většině případů také dodatečné (či nové) proškolení zaměstnanců.

Školení zaměstnanců v rámci programu revitalizace firmy zahrnuje:

 • školení obchodních dovedností
 • školení manažerských dovedností
 • školení komunikačních dovedností
 • školení administrativy
 • koučink obchodních zástupců v terénu
 • koučink manažerů

Proškolení či formování žádoucích dovedností Vašich zaměstnanců pro Vás znamená výrazný růst využití potenciálu Vaší firmy, Vašich lidí a v konečném důsledku opět vyšší zisky, růst tržeb, lepší komunikaci a organizaci uvnitř firmy. 

Představte si Vaší firmu jako fungující stroj, který obsluhují kompetentní lidé. „MPM systém“ formou analýzy Váš stroj do detailu rozebere a tak lépe poznáte jeho možnosti. „Program revitalizace firmy“ (nebo ozdravení či rozvoje firmy) „stroj“ opět složí, a to novým, efektivnějším způsobem. A „školení zaměstnanců“ naučí Vaše lidi lépe používat veškeré přednosti tohoto nově složeného a efektivně fungujícího stroje.

VÝSLEDKEM NAŠÍ PRÁCE JE: PROSPERUJÍCÍ FIRMA!!!

Souhrnně řečeno:

Daří se nám systematická, analytická práce, při níž máme před sebou konkrétní, hmatatelné procesy, činnosti a lidi. Pracujeme v terénu, na „místě činu“. Máme nestranný pohled na věc, pohled selského rozumu. Máme znalosti v oblasti psychologie a chování lidí a známe klíčové faktory nezbytné pro efektivní fungování podniku. Zjistili jsme, že to vše nám pomáhá ke schopnosti podívat se na podnik a jeho zdroje, rychle diagnostikovat příčiny jeho problémů a najít řešení. Jsme přesvědčeni, že k vyšším výkonům a produktivitě nevede více práce, ale víc kreativity a víc funkčních znalostí použitých v praxi. Klademe důraz na kreativitu, efektivní porady a na efektivní řízení podniku - zejména řízení finanční, výrobní, prodejní, marketingové a personální. Výsledkem toho všeho je spokojenost klientů s výsledky našich projektů.

TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ, CO VÁS MOŽNÁ BUDE ZAJÍMAT, JE FAKT, ŽE:

Naše projekty a poradenství jsou cenově dostupné.

Již mnoho zákazníků ocenilo mimo výše uvedené body skutečnost, že díky investici do našich služeb získávají nejen překvapivé výsledky v oblasti zvýšení tržeb atd., ale především ve valné většině případů klienti získávají také rychlou návratnost investice (zhruba 1 rok). Zároveň snižují své náklady investované do vzdělávání či poradenství, neboť ceny služeb s naší společností se pohybují často v úrovni o 20-30% nižší ceny oproti tréninkovým a konzultačním službám, které zakoupíte u jiných firem. O této skutečnosti se můžete sami přesvědčit i v cenovém srovnání, které Vám rádi poskytneme na osobní schůzce.

Přinášíme klientům vysokou přidanou hodnotu (finanční i nefinanční) díky našim mnohaletým zkušenostem z mnoha firem a realizovaných projektů, díky vlastnictví know-how, týmu vysoce kvalifikovaných pracovníků a díky základní myšlence: „Zaměřujeme se na zákazníka. Chceme ho obsloužit a chceme ho obsloužit lépe než kdokoliv jiný.“

Manažerské poradenství

Předáme Vám rychle, stručně a jasně soubor našich zkušeností s řízením firem, které jsme získali ve více než stovce českých podniků.

Kdo je manažer

Ač si to mnozí neuvědomují, v podstatě každý z nás je manažerem. To minimu, které můžeme označit za manažerské dovednosti, je schopnost člověka vést a organizovat sebe sama. Lidské životy našich nejbližších, mnohých manažerů, stejně jako příběhy mnoha slavných a významných osob, nám ukazují, kdo je do jaké míry schopen vést sebe sama, a tím pádem druhé. Je člověk, který není schopen zvládat svůj život, schopen vést druhé? Kde se však bere předpoklad k tomu, aby člověk uspěl v této činnosti? Co je typické pro většinu úspěšných manažerů?

"Naše" manažerské poradenství se věnuje těmto tématům

 • osmi charakteristickým rysům úspěšných manažerů
 • praktickým příkladům úspěšných manažerů v české praxi (ukazuje klientům pohled do jejich „kuchyně“)
 • základním manažerským funkcím – plánování, organizování, vedení lidí, kontrola
 • manažerským rolím
 • silným a slabým stránkám manažerů
 • otázkám, jak pracovat co nejefektivněji, jak dosahovat výsledků, být produktivní a být pro své lidi vzorem / lídrem
 • pyramidě osobních manažerských dovedností
 • elementárním ekonomickým znalostem nezbytným pro úspěšné finanční řízení firmy
Rozvíjíme manažerské a leadership dovednosti

Naše manažerské poradenství spočívá prioritně v „on-job“ práci s manažery a ve zlepšování jejich manažerských dovedností. Nicméně celým obsahem manažerského poradenství se jako průhledná nit táhne snad ještě daleko hlubší poselství – poselství o schopnosti člověka být skutečně hodnotným člověkem.

Máte zrovna tak jako my dost tradičního manažerského poradenství?

Pokud ano, a souhlasíte s tím, co řekl T. Baťa: „Je třeba ukázat směr a dávat příklad.“, pak se na nás s důvěrou obraťte. Existuje totiž spousta konzultačních společností, které nabízejí manažerské poradenství různého druhu. Jeho součástí bývají školení konkrétních dovedností manažerů: time management, asertivní dovednosti, zvládání konfliktů, vedení týmu atd. V této bohaté nabídce vzdělávacích a poradenských aktivit však není snadné se orientovat a rozpoznat, zda tyto služby budou přínosné nebo jen ztrátou času. Díky našim projektům revitalizací firem máme bohaté zkušenosti z praxe a z konkrétních situací, kdy jsme řešili těžké provozní, personální, finanční a další problémy firem. Naše manažerské zkušenosti, výsledky a praxe nás opravňují k tomu věřit, že Vás a Vaše manažery naučíme opravdu tomu, co je potřeba, aby Vaše firma prosperovala. Jsme přesvědčeni, že naše manažerské poradenství se vymyká tradičním konvencím. Hlavní přínos naší práce s manažery a podnikateli vidíme v tom, že přimějeme kompetentní osoby k tomu, aby sami začali přemýšlet o probíraných tématech a hlavně, aby byli iniciativní v praktickém používání všeho, k čemu dospěli ve svých myšlenkách a závěrech.

PROPAGACE | PR
 • Vynakládáte na propagaci nemalé náklady a efekt je přesto nulový?
 • Jste si jistí, že volíte efektivní propagační nástroje a využíváte je správně?
 • Je Váš web na internetu vidět?
 • Znají potenciální zákazníci Vaši firmu?
 • Umíte komunikovat s médii a vytvářet pozitivní image Vaší firmy?

Propagace

Propagace je jednou ze základních životních funkcí každé firmy. Pokud tento důležitý firemní orgán nefunguje, pokulhává byznys a firma může vážně onemocnět.

Malé a střední podniky se v oblasti propagace často dopouštějí stejných chyb. Nejčastějším a největším pochybením je, že se propagaci nevěnují vůbec. Pokud nějaké finanční prostředky do reklamy přece jen investují, jde spíše o nahodilé a nesystematické vyhazování peněz komínem. Obvykle se nechají zlákat „výhodnou akční nabídkou“ zlevněné inzerce či jiných reklamních nosičů, které jim zrovna přijdou do cesty.

Než se však pustíte do velkolepého propagování Vašich služeb, výrobků či idejí, je důležité, abyste měli důkladně propracovanou komunikační strategii. Aby byly investice do reklamy skutečně efektivně vložené, je nutné jednotlivé propagační nástroje nejen znát, ale hlavně umět efektivně využívat. Rádi Vám ukážeme „jak na to“.

Pomůžeme Vám vytvořit komunikační plán a doporučíme nejvhodnější propagačních nástroje, postupy a aktivity, tak aby fungovaly ve vzájemném souladu. V oblasti propagace pro Vás můžeme udělat:

Analýzu

 • analýzu dosud užívaných nástrojů marketingové komunikace
 • analýzu úrovně internetové prezentace (webu)
 • analýzu internetového marketingu (SEM , SEO, PPC)
 • analýzu a doporučení aktivit v oblasti Public Relations (viz. odstavec níže)

Projekt - komunikační strategie

 • určení cílových klientů
 • definování komunikační strategie
 • návrh využití jednotlivých propagačních nástrojů
 • návrh kreativní strategie
 • návrh mechanismů sledujících efektivitu aktivit
 • určení celkového rozpočtu
 • časové rozvržení realizace plánu

Všechny body projektu s Vámi následně realizujeme ruku v ruce…

Public relations

Také oblast Public Relations je pro řadu malých a středních podniků poměrně cizí. Tento důležitý marketingový nástroj lidé spíše znají pod zkratkou PR. Public Relations lze volně přeložit jako „vztahy s veřejností“. PR jsou neodmyslitelnou součástí marketingové strategie společností. Jde o techniky, pomocí kterých může Vaše firma upevnit vztahy se svým okolím. Kombinací Public Relations aktivit a dalších prvků marketingového mixu můžete výrazně zvýšit účinnost kampaní. Nástroje PR Vám mohou pomoci dosáhnout dlouhodobě dobrých vztahů s klienty, dodavateli, odběrateli, investory, s médii a také s Vašimi zaměstnanci.

V rámci Public Relations umíme:

 • vytvořit individuální Public Relations strategii
 • vypracovat mediaplán
 • dokážeme vytvořit poutavou tiskovou zprávu
 • víme, jaká témata novináře zajímají
 • umíme vytvořit PR články na různá témata, z různých oborů činnosti
 • vytvořit propagační texty, vč. textů na web (klíčová slova)

Kromě teoretických a praktických znalostí z oblasti propagace a PR jsme schopní Vaší firmě poskytnout kreativní a originální pohled na věc. V rámci návrhu neotřelých propagačních kampaní můžeme Vaší firmě pomoci odlišit se od konkurence. Na základě dobrých vztahů s médii a znalostí jejich potřeb lze systematicky budovat dobrou image Vaší firmy - znalost značky. Dobrý neotřelý a originální nápad jak oslovit cílovou skupinu, je jedním z nejdůležitějších pilířů úspěchu každé firmy.

Nefungujeme po vzoru klasických reklamních agentur, které masově obsluhují jednoho klienta za druhým. My k našim klientům máme zcela individuální přístup, který lze popsat jako rozdíl mezi obědem ze závodní jídelny a nešizenou domácí stravou.

Marketingové poradenství

Ukážeme Vám, jak být více vidět, jak být důvěryhodnější a jak to udělat, aby Vaši firmu lidé více znali.

Marketingová strategie - klíč k vítězství na trhu

Marketing firmy je tak trochu šachová partie. Je potřeba znát situaci na trhu, uvědomovat si možné "tahy" a mít odvahu v pravý čas zdravě riskovat. Pro sestavení optimální marketingové strategie budete potřebovat zkušenosti, informace a impuls k tomu řešit věci jinak, nově. Jsme Vám k dispozici. S našimi znalostmi, zkušenostmi z mnoha projektů a s naším kreativním přístupem k problémům získáte:

 • výčet distribučních kanálů a jak s nimi pracovat
 • souhrn marketingových nástrojů
 • 3 základní způsoby, jak s pomocí marketingu zvýšit tržby
 • úderný marketing na internetu
 • způsoby efektivní marketingové komunikace
 • zkrátka Vám dodáme všechny nezbytné části marketingové strategie
Jsme pro Vás připraveni udělat všechno, co reklamní agentura, ale za mnohem výhodnějších cenových podmínek i výsledných efektů na Vaše tržby. To je dáno tím, že se nespecializujeme pouze na reklamu, public relations či propagaci jako takovou. Tím, že pracujeme ve firmách našich klientů komplexně, máme mnohem hlubší pochopení pro podnik, produkty a služby, širší pochopení cílových skupin a zákazníků - a to se následně projevuje na výkonnosti marketingové strategie, kterou do firmy implementujeme.

MARKETING TROCHU JINAK

Mnozí lidé mají za to, že za prodejním úspěchem firem stojí dobrý nápad (podnikatelský záměr) a parta schopných lidí (vč. dobrých obchodníků, kteří umí prodat). Pravdou je, že se v minulosti na trhu ujaly produkty a služby, které nebyly příliš kvalitní ani užitečné. Nemuseli je prodávat ani nejzkušenější obchodníci. Skutečnou silou úspěšných firem byla a je dobře propracovaná marketingová strategie! MARKETING FIRMY je oblast, kterou malé a střední podniky vedle finančního řízení podniku nejvíce zanedbávají. To dokazuje fakt, že řada podnikatelů si pod pojmem marketing představí úplně něco jiného, než skutečně znamená. Marketing je nástroj na podporu Vašeho prodeje. Marketing je Vaší komunikací s vnějším světem. Marketing je o Vaší schopnosti přimět trh, aby chtěl Váš výrobek či službu. A vhodně zvolená marketingová strategie je dle našeho názoru alfa a omega dnešního prodejního úsilí vesměs všech firem. Pokud máte zkušené obchodníky, dobře nastavená marketingová strategie jejich úsilí znásobí geometrickou řadou. Naopak, špatná či nulová marketingová strategie úsilí Vašich obchodníků geometrickou řadou oslabuje. Propracovaný marketing udělá i z průměrných obchodníků hvězdy.

Co je podstatou marketingového poradenství ve Vaší firmě?

Důsledná marketingová analýza stavu Vašich aktivit v této oblasti.

Máme vytvořenou řadu tří oblastí, v nichž s Vámi procházíme desítky otázek, na které chceme znát odpovědi. Tyto Vaše odpovědi nám umožní rychle pochopit stav Vašeho marketingu.

Maximalizace využití Vaší marketingové strategie

Na základě marketingové analýzy Vaší firmy začneme společně pracovat na využití vašeho současného potenciálu v oblasti marketingu. Jedná se o soubor nástrojů, který Vám přiblížíme asi takto:

Představte si, že je jeden rybář a má jeden prut. Kolik za den chytí ryb? V porovnání s rybářem, který je sice také sám, ale prutů k chytání ryb má deset. Kdo z nich chytí za den více ryb? Samozřejmě, zákazníci nejsou ryby a firmy je nechytají na pruty, ale podstata je principiálně stejná. Kolik prutů, prodejních kanálů, způsobů oslovení vašich zákazníků (ať již stálých či potenciálních) máte? Jeden, tři, deset? Sto? S námi získáte tolik prutů, kolik je jen ve Vaší situaci možné a finančně přijatelné. V kombinaci s finanční analýzou podniku Vám dáme doporučení, co je zdravě únosné pro investování přiměřené finanční částky do marketingu. Marketing nemusí být mimochodem o stovkách tisíců vynaložených na reklamy v médiích apod. Stejně jako „partizánský boj“ nebyl tak nákladný, protože měl menší nároky na koordinaci a množství bojových jednotek, může být i marketing veden úderně a přitom levně. Obraťte se na nás a zjistěte více.

Multiplikace Vašeho maxima v marketingu

Jedna věc je ta, že v současné chvíli má vaše firma určitý maximální potenciál. Viz. odstavec výše. Druhá věc je ta, že tento maximální potenciál Vašeho marketingu se vhodnými marketingovými strategiemi a dalšími opatřeními (v oblasti financí, personalistiky, managementu, prodeje atd.) dá zvýšit. Představte si, že vlastníte auto, jehož výkon je 180 koní. Vy jste mohli doposud využívat pouze 120 koní. Maximalizace využití Vaší marketingové strategie Vám pomůže dostat se na plný výkon 180 koní. Zároveň však existuje možnost „přečipování“ motoru či namontování nového motoru do Vašeho auta, a to povede k tomu, že Vaše auto bude mít výkon ne 180 koní, ale 240 koní, 350 koní či 520 koní. Zkrátka posunete hranice svých možností. Zažili jsme v rámci našeho marketingového poradenství pro klienty situaci, kdy se během tří měsíců zvýšili tržby našeho klienta o 66%, překročily se plány, již tak dost navýšené, o 20% atd. Z relativně nevýrazné divize se stala produkující jednotka s vynikajícími ekonomickými výsledky. Marketingová strategie v kombinaci s dalšími oblastmi, které pomáháme našim klientům zlepšovat, mohou přinést multiplikační efekt pro vaše finanční výsledky. Tato tvrzení Vám rádi na osobní schůzce podložíme konkrétními důkazy a referencemi.

SEZAKO PŘEROV s.r.o. | Jan Švrček a Michal Václavík - jednatel a provozní ředitel

Naše spolupráce s panem Jemelkou začala na podzim roku 2012. Po osobní schzce a na základě dostupných referencí jsme se rozhodli, že to bude právě firma pana Jemelky, která nám pomůže společně změnit fungování naší firmy. Hlavním důvodem spolupráce byla nutnost celkové proměny firmy, a to jak z pohledu fungování vedení, tak i celkové organizace společnosti. Naším cílem bylo rovněž změnit myšlení zaměstnanců a vytvořit fungující management a obchodní oddělení. Po úvodním jednání jsme se s panem Jemelkou domluvili na celkové revitalilzaci firmy.

I když se v začátcích objevily drobné neshody a určité třecí plochy, po počátečním hledání společné cesty jsme nakonec došli ke vzájemné shodě a určili si společné cíle a priority při nutných změnách firmy. Ing. Jemelka nastavil jasné kroky, dle kterých jsme dále postupovali. Během prvních měsíců vzájemné spolupráce se ukázalo, v jak hluboké krizi naše společnost je a co se musí změnit, včetně odchodu či přesunu vedoucích pracovníků na jiné pozice.

Zavedlil jsme plánované firemní porady, finanční plánování, natavili jsme pracovní a provozní řád a jasné popisy pracovních míst, proběhla celková změna organizační struktury společnosti. Veliký důraz byl kladen i na vyšší efektivitu obchodního oddělení ve smyslu zlepšení výsledků a důslednosti plnění vytyčených úkolů jednotlivých zaměstnanců.

Právě zde se ukázal smysl práce pana Jemelky - jeho koučink odstartoval všechny potřebné změny a začal řešit problémy ve firmě. Po půl roce společné intenzivní a velmi tvrdé práce jsou výsledky patrné už nyní, i když jsme si vědomi toho, že naše firma má před sebou ještě poměrně dlouhou a náročnou cestu.

V dnešní době není podstatná velikost firmy, nebo její viditelnost či prosperita na trhu, i když se jedná o důležité faktory, ale podstatou jakékoliv firmy v oboru služeb je stále rozvíjet kvalitu těchto služeb, kde výsledkem je spokojený zákazník. Dle našeho názoru je tuto kvalitu služeb každá zkušená firma schopna rozvíjet pouze v případě, pokud se nebrání novým názorům a zkušenostem jiných lidí, které například přinesla do naší firmy práce pana Jemelky.

logo sezako final

"Proto Vám za naši firmu mohu s klidným svědomím doporučit práci pana Jemelky, která povede v konečném efektu ke kvalitě služeb a tím i k růstu vašeho zisku."

Jak Švrček a Michal Václavík
jednatel a provozní ředitel

TIGEMMA, spol. s r.o. | Milan Sečkár - jednatel

Se společností J.I.P. pro firmy s.r.o. jsme začali spolupracovat na základě doporučení od jednoho z našich dodavatelů, který byl zároveň klientem firmy J.I.P. Myšlenku na takovou spolupráci, tzn. manažerský koučink či externí poradenství, zkrátka mít někoho z venku, kdo přináší nový pohled a zkušenosti z jiných firem, jsem ale měl již delší dobu. Spolupráce začala procesně-personálním auditem, kdy se vybral určitý vzorek zaměstnanců firmy pro řízené pohovory s p. Jemelkou, od dělnických profesí až po top- management. Provedla se prvotní analýza, s jejímž výsledkem jsme byli jako majitelé seznámeni. Tato analýza byla hnacím motorem pro další spolupráci napříč celou firmou (management firmy, výroba, aktivní obchod, vzdělávání obchodních a manažerských dovedností, technologický audit, nastavování nových procesů, marketing atd). Hlavní cíle celé spolupráce byly a jsou především další rozvoj naší společnosti, zefektivnění veškerých procesů a činností napříč firmou, vyšší profesionalita při řízení firmy a překlopení pasivního obchodu v aktivní obchodování, které bude přinášet společnosti lepší pozici a zajímavější možnosti při výběru jednotlivých obchodních případů.

Spolupráce probíhá formou pravidelních týdenních sezení (konzultací), které mají stanovený průběh od porady jednatelů, přes poradu širšího vedení, školení obchodních dovedností, příp. manažerských dovedností, až po kontrolu úkolů. Součástí těchto konzultací je také pravidelný měsíční finanční reporting, které přináší ekonomický rozbor hospodaření podniku a dopady jednotlivých opatření na finanční čísla firmy. Spolupráce probíhá formou zdravé výměny názorů, kdy ne vždy souhlasíme s řešením či názory p. Jemelky, ale ve většině případů a v komplexním náhledu na řízení společnosti jsme se vždy domluvili na konkrétním řešení situace. Společně s firmou J.I.P. se mimo jiné snažíme, od dělnických profesí po nejvyšší vedení, vytvářet atmosféru sounáležitosti všech zaměstnanců s firmou TIGEMMA.

tigemma

"Tím, že spolupráce pokračuje již téměř třetím rokem, vedení společnosti považuje spolupráci za velice přínosnou a vidí to jako velký posun v celkovém fungování společnosti TIGEMMA směrem k modernímu způsobu řízení podniku a celkově k úspěšnému podnikání v dnešní rizikové době.
 Malým a středním podnikům mohu spolupráci se společností J.I.P. pro firmy s.r.o. jen doporučit, pomůže zefektivnit a zjednodušit řízení a obchod firmy."

Milan Sečkár
jednatel společnosti

ABPLAST s.r.o. | Zdeněk Jílek - jednatel

Spolupráce firmy ABPLAST s.r.o. s p. Jemelkou trvá již od roku 2013. Cílem bylo mimo zdravého nastartování firmy také zvýšení a prosazení se na trhu kvalitou, profesionalitou a odborností. Spolupráce je nastavena na pravidelně opakující se konzultační a kontrolní dny a velice oceňuji možnost telefonických konzultací.

Po prvotní analýze firmy, kterou p. Jemelka provedl, byly stanoveny čtyři základní strategické cíle: management firmy, zlepšit obchod / marketing, zkvalitnit výrobu a pravidelné vzdělávání.

Postupně jsme začali na jednotlivých cílech pracovat. Výsledkem byla především nová organizační struktura a s tím související personální změny, přijímání nových zaměstnanců - p. Jemelkou vedená výběrová řízení, zavedení pravidelných porad (management, výroba, obchod), reportingy jednotlivých zaměstnanců, popisy pracovních pozic a v neposlední řadě kompletní restrukturalizace obchodního oddělení včetně teoretického i praktického školení obchodních zástupců. V současné době pracujeme na zkvalitnění plánování výroby a logistiky, což se nám dlouhodobě nedaří.

ABPLAST

"Spolupráci s p. Jemelkou hodnotím velice pozitivně, ukázal nám nejpalčivější místa ve firmě, které bylo nutné bezprostředně začít řešit. Naučil nás být důsledný a dosahovat daných cílů, i byť po malých krocích. Spolupráci s p. Jemelkou mohu vřele doporučit."

Zdeněk Jílek 
jednatel společnosti

TRW - DAS a.s. | Jiří Vystrčil - generální ředitel

Spolupráce s firmou J.I.P. vznikla jako reakce na výsledky průzkumu spokojenosti zaměstnanců, kdy jako odezvu na tyto výsledky se vedení rozhodlo nechat si provést analýzu firemní kultury a to externí firmou. Z výběrového řízení vyšla vítězně právě firma J.I.P., a tak naše spolupráce mohla začít.

Vlastní analýza začala v květnu 2013 a to formou osobních pohovorů se zaměstnanci napříč celou firmou. Analýzou těchto pohovotů pak vznikl seznam 17 klíčových faktorů, které mají zásadní vliv na spokojenost zaměstnanců s úrovní firemní kultury.

Tyto výstupy pak byly komunikovány opět firmou J.I.P. k zaměstnancům na otevřeném fóru, a to způsobem, který měl zásadní vliv na důvěryhodnost a autenticitu těchto závěrů.

Po prezentaci na otevřeném fóru proběhlo ještě několik schůzek v menších skupinách, a to mězi zaměstnanci a representanty fy J.I.P. Tyto měly za účel ověřit si a popřípadě doladit celkový výstup z analýzy.

Po této fázi pak byly managementem firmy určeny 4 oblasti, na které se zaměřit, a byly určeny dva týmy, jež na analýze a akčním plánu pracují.

Pokud bych se měl stručně vyjádřit k vlastní práci fy J.I.P., tak bych ji určitě vyzdvihl v následujících bodech:

  • otevřená komunikace, bez "omáček"
  • spolehlivost, dobrá organizace a flexibilita
  • profesionální výkon (vlastní analýza, prezentace, zacházení s informacemi, termíny...)

V každém případě to bylo pro firmu něco úplně nového a myslím, že to pro nás byla zkušenost, kterou jak firma, tak její management mohou do budoucna zúročit. Celkový výsledek bych považoval v tuto chvíli za předčasné hodnotit, neboť nás čeká ještě mnoho práce.

TRW

Takže na závěr bych použil větu jednoho z mých kolegů, který napsal: "Spolupráci s firmou J.I.P. považuji za přínosnou. Jejich způsob práce bych označil za profesionální a efektivní".

Jiří Vystrčil
generální ředitel 

SOLACE a.s. | Věra Musilová, ředitelka společnosti

"Naše spolupráce s p. Jemelkou začala v říjnu 2011. Po úvodním jednání jsme se domluvili na celkové revitalizaci firmy. Ing. Jemelka nastavil jasné kroky, dle kterých jsme postupovali. Zavedli jsme plánované firemní porady, finanční plánování, nastavili jsme pracovní a provozní řad a jasné popisy pracovních míst, proběhla celková změna organizační struktury společnosti.

Naše spolupráce trvá již rok, během této doby proběhla i různá školení. Školení o komunikaci, školení obchodníků, manažerů."

solace

"Na základě těchto jednotlivých kroků a uvedených školení se zefektivnila práce, naše společnost má lepší výsledky, také se zlepšila komunikace a celková atmosféra ve firmě. Spolupráci s panem Jiřím Jemelkou mohu jen doporučit."

Věra Musilová, ředitelka společnosti

Promos trading | Emerich Klus - jednatel

Pana. Ing Jiřího Jemelku jsem kontaktovat poprvé v létě roku 2011. Bylo to v době, kdy naše společnost i kolektiv pracovníků prožíval krizi... Chyběly zakázky, atmosféra ve firmě byla nedobrá, komunikace vázla...

S panem Jemelkou jsme se domluvili na provedení analýzy a vypracování Programu změn revitalizace firmy, který nastavoval nutné kroky, které bylo potřeba učinit. Postupně jsme obnovili, rekonstruovali nebo zavedli firemní porady, finanční plánování, jasné popisy pracovních míst spojené s malou redukcí počtu pracovníků, upravili jsme strukturu firmy...

Mnoho času bylo věnováno zejména školení obchodních zástupců a to formou teorie i praxe.
Naše spolupráce trvá s dohodnutými přestávkami už druhý rok. Obchodníci přinášejí zakázky a obrat stoupá. Lépe funguje komunikace mezi pracovníky a zefektivnila se naše práce. Také se však zlepšila nálada a atmosféra v kolektivu.

promos trading

"Na panu Jemelkovi oceňuji spolu s odborností zejmnéna schopnost proniknout a vcítit se do problémů jejich zaměstnanců, schopnost analyzovat situaci a nacházet rady, východiska a řešení směrující firmu ke zlepšování.

Spolupráci s panem Jemelkou nedoporučuji firmám, které jsou našimi přímými konkurenty. Všem ostatním jeho služby vřele doporučuji."

Emerich Klus - jednatel

 

OK Design s.r.o. | Oldřich Kovařík - jednatel

Počáteční požadavky na reorganiaci marketingu a vytvoření obchodního oddělení byly zprvu rozsáhlé a jejich splnění bylo časově náročné. Myslím, že sami bez tohoto tlaku bychom nebyli schopni změny takto rychle nastavit.

Celkový přehled a zkušenosti, které pan Jemelka má jsou pro nás výhodou, a tím nevymýšlíme vymyšlené, ale zaměřujeme se na ladění konkrétních, specifických detailů spojených s naší firmou a našim provozem.

Proto pokud můžu objektivně hodnotit přístup a činnost pana Jemelky za první 1/2 roku v naší firmě, tak jej hodnotím jednoznačně kladně. V druhé polovině roku bych chtěl do hodnocení přidat i ekonomické údaje a doufám, že to podtrhne můj kladný názor, který jsem výše popsal.

ok design logo

"Líbí se mi rychlé jednání a rychlé reakce na problémy. Myslím, že se posouváme oproti minulému období rychleji kupředu a to ještě nemáme vše hotové."

Oldřich Kovařík - jednatel

MFP paper s.r.o. | Marek Filípek, jednatel firmy

"S panem Jemelkou spolupracujeme od září roku 2009. Po úvodním jednání s panem Jemelkou jsme se dohodli na projektu revitalizace a rozvoje firmy. V první fázi proběhla analýza a následně byl stanoven postup revitalizace.

V obchodním oddělení se jednalo o trénink obchodních zástupců a přímý coaching v terénu, což mělo pozitivní význam na zlepšení komunikace se zákazníkem a zvýšení prodejů. Důležitá byla také analýza provozu telemarketingu a následné změny v jejich pracovních postupech. Strategický workshop s vedením firmy měl za výsledek jak zásadní rozhodnutí tak i vznesl mnoho nových otázek, jak fungovat lépe a kam směřovat firmu."

mfp paper

"Celkově hodnotíme velice kladně přínos pana Jemelky a jeho projektu revitalizace firmy MFP. :-)"

Marek Filípek, jednatel firmy 

METRUM s.r.o. | Ing. Jiří Zapletal, ředitel a majitel společnosti

"Pan Jiří Jemelka spolupracuje s naší firmou od začátku roku 2009. Spolupráce s ním probíhá plánovitě po krocích a je zaměřena na celkovou revitalizaci firmy. Konkrétně jsme díky vzájemné spoluprácizlepšili a zefektivnili systém firemních porad a celkové komunikace a informovanosti ve firmě. Za nejdůležitější považuji zlepšení práce týmu obchodních zástupců a to díky coachingu a cílenému vedení ze strany p. Jemelky.

Velmi pozitivně oceňuji spolupráci na tvorbě finančního plánu, jeho přesnějším a konkrétnějším stanovení a také hodnocení a rozboru výsledků jednotlivých OZ i celé firmy."

metrum logo

"Spolupráce s p. Jemelkou přinesla do naší firmy, kromě zefektivnění práce a lepších výsledků, také zlepšení komunikace a celkové atmosféry ve firmě. Spolupráci s panem Jiřím Jemelkou mohu jen doporučit." 

Ing. Jiří Zapletal, ředitel a majitel společnosti

Lena Chemical s.r.o. | Dipl. tech. Miroslav Vyhnánek, majitel společnosti

"Naše společnost 18 roků úspěšně pracuje v oblasti vývoje a výroby chemicko-technických hmot na bázi polymerů. Zvláště v posledních letech 2005 - 2011 každoročně vykazujeme růst ve výši několika desítek procent. I přes tuto naši úspěšnost jsme se v roce 2011 rozhodli pro externí podrobné posouzení čili analýzu efektivity obchodního úseku, vrcholového managementu a všeobecné zhodnocení naší společnosti. Pro zpracování tohoto úkolu byl vybrán Ing. Jemelka, jenž nás svou korektní nabídkou, lidským a zásadovým přístupem přesvědčil, že si je výsledky své práce jistý a pevně za nimi stojí.

Jeho analýza nás natolik oslovila, že jsme se s Ing. Jemelkou dohodli na roční spolupráci, jejímž prvním krokem byl velmi úspěšný operativní zásah do nejpalčivějších bodů plynoucích z analýzy a následoval dlouhodobý cyklus vzdělávání pracovníků obchodního úseku, jak v našem školícím centru, tak v terénu. Vzhledem k přátelské, konstruktivní a pracovní atmosféře nastolené Ing. Jemelkou a jeho srozumitelnosti se podařilo funkční obchodní úsek přerodit na výborný obchodní úsek. Jako největší pozitivum, jež nám roční spolupráce s Ing. Jemelkou přinesla je vedle výrazného zklidnění atmosféry ve společnosti, budování otevřeného efektivnějšího prostředí, zvýšení obratu apod. především zásadní změna v myšlení. Je zcela zjevně vidět, jak se z pracovníků chodících do zaměstnání plnit si předepsané úkoly za daný plat pomalu stávají pracovníci, jenž mají zájem dosahovat stále lepších výsledků, vzdělávat se, racionalizovat své činnosti ve společnosti a vytvářet jeden silný tým. Jsme přesvědčeni, že jsme tímto myšlenkovým zlomem nastoupili cestu "od běžné dobré společnosti k výborné společnosti". Na základě dosažených velmi pozitivních výsledků a trendů v naší společnosti jsme se s Ing. Jemelkou dohodli na dlouhodobé spolupráci zahrnující všechny úseky společnosti s cílem dosáhnout souboru výrazných konkurenčních výhod vedoucích k udržení dlouhodobého růstu naší společnosti jako trvalé hodnoty."

lena

"Naše společnost měla štěstí, že jsme v pravý čas, tedy v období prosperity a růstu, rozhodli více investovat do vzdělávání a racionalizace a zvolili Ing. Jemelku"

Dipl. tech. Miroslav Vyhnánek, majitel společnosti

J. A. Clean spol. s r. o. | Jiří Janouš - jednatel společnosti

Naše společnost již několik let velmi úspěšně působí na českém trhu v oblasti poskytování služeb bezpečnostního podlahového značení, revitalizace podlah a hloubkového čištění průmyslových podlah.

Společnost prošla v minulých letech dynamickým růstem a v souvislosti s tím jsme se rozhodli oslovit pana Jemelku a jeho společnost J.I.P. pro firmy s.r.o. ke spolupráci. Cílem spolupráce, která probíhá od listopadu 2014, bylo nastavit výrazně efektivnější organizační chod celé společnosti. Jedná se o změny v řízení společnosti, finančním plánování, personálním i provozním otázkám.

Spolupráci s panem Jemelkou hodnotím velmi pozitivně. Po ůvodní hloubkové analýze jsme ihned začali nastavovat určité změny, které již po několika měsících hodnotím jako naprosto smysluplné. Pan Jemelka má kromě nepopiratelných zkušeností velmi jasný pohled na změny, které mohou přinést krátkododé i dlouhodobé pozitivní výsledky. S panem Jemelkou spolupracujeme i v oblasti koučinku a také v této oblasti si našeho partnerství velmi cením.

ja clean

"Pana Jemelku a jeho společnost mohu doporučit jako profesionály v oboru, kteří dokáží odhalit spoustu významných i těch méně významných překážek, jenž mohou bránit společnostem v jejich dalším úspěšném rozvoji."

Jiří Janouš - jednatel společnosti 

INEX SPEDITION s.r.o. | Josef Dvořák, majitel a ředitel

"Společnost INEX SPEDITION poskytuje služby v oblasti mezinárodní, tuzemské nákladní dopravy, spedice, logistiky a skladování. V květnu roku 2012, kdy společnost oslavila 20 let od založení nastala situace, kdy vedení společnosti nejen hodnotilo uplynulé období dvou desetiletí, ale především analyzovalo stávající stav a další směřování společnosti v budoucnu. V uplynulých zhruba dvou letech došlo k velké expanzi a růstu společnosti. V této době jsme procházeli těžším obdobím způsobeným nástupem 2. vlny ekonomické recese, kdy se i přes stoupající tržby nedařilo naplňovat stanovenou adekvátní míru rentability činností a ziskovosti. Jelikož jsme vnímali, že firma potřebuje učinit zásadní a možná i radikální změny ve fungování celé společnosti obrátili jsme se na společnosti zabývající se poradenstvím firmám naší velikosti. Po důkladném výběru, získání doporučení a referencí byla vybrána společnost J.I.P. pro firmy, s.r.o. zastoupena jednatelem panem Ing. Jiřím Jemelkou. Při prvotním kontaktu byl pan Jemelka seznámen se stávajícím stavem společnosti a osloven k vypracování komplexního dlouhodobého projektu revitalizace naší společnosti. Následně byly definovány základní cíle tohoto projektu včetně zvolených strategických kroků v následujících oblastech:

  1. Procesní řízení firmy - workflow
  2. Personalistika
  3. Efektivita činností
  4. Vnitrofiremní (interní) komunikace
  5. Finanční řízení a controlling
  6. Obchod a marketing

Počátek samotné spolupráce byl do jisté míry velice vyhrocený, jelikož jsme byli konfrontováni s řadou doporučení a návrhů, ke kterým jsme se stavěli opatrně až zdrženlivě. Ale na panu Jemelkovi bylo již od začátku spolupráce vidět, jak svým principům, zásadám a návrhům na zdravé fungování firmy věří. Postupem času jsme si přímo v praxi ověřovali funkčnost a správnost těchto postupů. Spolupráce trvá již 2 roky a stále je co zlepšovat a inovovat. Kromě zlepšených výsledků hospodaření všech oddělenínaší firmy velice oceňuji změnu vnitřní atmosféry a klimatu ve společnosti. Dalším námi velice kladně hodnoceným faktorem pro další spolupráci je možnost okamžitých konzultací při řešení různých situací a mít takového firemního přítele na telefonu. Po již zmíněných 2 letech spolupráce hodnotíme tuto dobu jako dobu rozvoje všech pracovníků naší společnosti, změnu myšlení s důrazem na tzv. tah na branku."

inex spedition

"Společnost J.I.P. pro firmy, s.r.o. můžu s klidným svědomím doporučit všem firmám, které se chtějí nejen vyrovnat s momentálním horším stavem, ale společně určit cestu k budoucí prosperitě a osobnímu rozvoji."

 Josef Dvořák, majitel a ředitel

I.E.T. Reality, s.r.o. | Lukáš Heger, majitel a výkonný ředitel

"Před začátkem naší spolupráce, nás zaujal celkový přístup pana Jemelky, který nám nabídnul vypracování analýzy s tím, že tuto uhradíme pouze v případě naší spokojenosti a zájmu o jeho práci. Bylo vidět, že si za svým výsledkem a prací pevně stojí a tím i nás ujistil, že se jedná o seriózní a vyváženou obchodní nabídku. Jeho analýza nás natolik zaujala, že jsme se rozhodli s panem Jemelkou trvale a dlouhodobě spolupracovat na tomto projektu.

V dnešní době není podstatná velikost firmy, nebo její viditelnost či prosperita na trhu, i když se jedná o důležité faktory, ale podstatou jakékoliv firmy v oboru služeb je stále rozvíjet kvalitu těchto služeb, kde výsledkem je spokojený zákazník. Dle mého názoru, je tuto kvalitu služeb každá zkušená firma schopna rozvíjet pouze v případě, pokud se nebráníte novým názorům a zkušenostem jiných lidí, které například přinesla do naší firmy práce pana Jemelky. Momentálně jsem přes půl roku v intenzivní práci na projektu revitalizace s panem Jemelkou a výsledky jsou již v naší firmě znatelné. Samozřejmě se jedná o dlouhodobý proces zkvalitňování služeb, a proto není ještě dnes možné učinit konkrétní závěr."

 
iet reality 

"Pokud Vám na vaší firmě záleží a chcete být o krok vpřed oproti Vaší konkurenci, je nutné udělat více než dělají ti ostatní. Proto Vám za naší firmu mohu s klidným svědomím doporučit práci pana Jemelky, která povede v konečném efektu ke valitě služeb a tím i k růstu vašeho zisku."

 Lukáš Heger, majitel a výkonný ředitel

HPS Lounky s.r.o. | Luboš Kousal, obchodní ředitel a spolumajitel

"Spolupráce s panem Ing. Jiřím Jemelkou probíhala od července 2009 do března 2010. Cílem spolupráce byla celková analýza v oblasti obchodu, marketingu a managementu a na jejím základě vypracování postupů pro celkovou revitalizaci uvedených segmentů.

Veliký důraz bylo kladeno na zefektivnění firemní komunikace, vyšší efektivitu obchodního oddělení ve smyslu zlepšení prodejních výsledků a důslednosti plnění vytyčených úkolů jednotlivých zaměstnanců. V oblasti marketingu bylo zaměření na zvýšení efektivity oslovování cílové skupiny odběratelů, vylepšení propagačních materiálů určených pro tyto účely."

HPS 

 "Spolupráce v uvedeném období probíhala jasně, rychle a efektivně, vždy dle potřeb naší společnosti. Její hodnocení je ve všech směrech kladné a doporučitelné."

Luboš Kousal, obchodní ředitel a spolumajitel 

"J.A.P." schody s.r.o. | Petr Paksi, spolumajitel a výkonný ředitel

"S firmou Jiřího Jemelky spolupracujeme od čtvrtého kvartálu roku 2013, byť nás její zástupce kontaktoval již několikrát v průběhu let 2010 – 2012. Důvodem, proč jsme do spolupráce z počátku nechtěli jít, bylo mé přesvědyčení, že obchod nám funguje dobře a Jiří Jemelka nám nemá co nabídnout. Osobně jsem také měl za to, že u nás ve firmě víme lépe než někdo externí (a v případě p. Jemelky také někdo zcela mimo náš obor), co máme dělat a jak. Proto mi nabídka ke spolupráci přišla ze strany Jiřího Jemelky víc než smělá. Názor na věc jsem změnil po náhodném přečtení několika odborných článků na téma obchod, marketing a obecně fungování firmy, jejichž autorem je právě výše zmiňovaný… Znovu jsem se podíval na jeho web a zejména reference, které jsem si osobně ověřil.

Pochopil jsem, že práce Jiřího Jemelky se odlišuje v mnoha věcech od ostatních poradenských firem či specialistů na obchodní a manažerské dovednosti. Ke spolupráci mne přesvědčily nejen reference na jeho osobu a výsledky, které u klientů dosáhl, ale také vysoká míra odbornosti a zkušeností v oblasti obchodu a managementu malých a středních firem. Úvodní jednání o spolupráci probíhala velice rychle a srozumitelně. Naše společnost prošla krátkou analýzou, na jejímž základě nám p. Jemelka velice fundovaně popsal problémy v naší firmě vč. případných řešení. Na základě odprezentovaných výsledků z analýzy a předložených řešení jsme se domluvili na projektu celkové revitalizace obchodu v naší společnosti. Do 6 ti měsíců se nám společnou prací podařilo lépe zorganizovat obchodní tým, zvýšit efektivitu práce jednotlivých lidí (trénink obchodních dovedností, koučink obchodníků v terénu, pravidelné porady s obchodníky atd.) a i díky dalším opatřením dosáhnout růstu tržeb v jednotlivých měsících řádově o cca. 15 %, což byl vzhledem k vývoji v minulém roce i pro mne velmi překvapivý výsledek. Zvýšil se i čistý zisk. Pan Jemelka si získal naší naprostou důvěru a začali jsme spolupracovat i na dalších oblastech v naší firmě (firemní kultura, motivace lidí, manažerský koučink, personalistika a výběrová řízení, řešení situace ve výrobě). Díky osobní zkušenosti a předvedeným výsledkům v tak krátké době považuji p. Jemelku za vysoce odborného profesionála, který patří ve svém oboru ke špičce v ČR."

 
jap 

"Oceňuji zejména jeho silné strategické myšlení, znalosti a zkušenosti z obchodu i manažerské dovednosti. Ví, co dělá, umí to a má výsledky, což je pro mne to nejdůležitější. Spolupráci s ním mohu jen doporučit."

Petr Paksi, spolumajitel a výkonný ředitel

GPH, spol. s r.o. | Mgr. Bc. David Borecký, manažer obchodu ČR

Hodnocení tréninku od společnosti J.I.P. pro firmy s.r.o., vedeného panem Ing. Bc. Jiřím Jemelkou

Trénink proběhl 20. 6. 2013 v Lipníku nad Bečvou. Na základě sdělených požadavků a představ byl vypracován a dohodnut „na míru“ plán a cíl tréninku nazvaného „Manažerské dovednosti v praxi“.

Obsahem tréninku a konzultace byla osobnostní SWOT analýza a z toho vyplývající kroky v průběhu jednodenní formace. Jako stěžejní body byly dohodnuty zásady vedení a řízení týmu (podstatné rozdíly a důsledky vyplývající z principu vedení vs. řízení); dále pak plánování, organizování a delegování; přesvědčivá komunikace manažera.

Od začátku bylo jednání s panem Jemelkou příjemné, přímé a otevřené, což mimo jiné potvrzuje, že to co předává i osobně a přirozeně využívá.

Velmi oceňuji především flexibilitu a okamžité efektivní reakce na zjištěné potřeby v průběhu samotného tréninku.

gph

"Je vidět, že pan Jemelka svou práci dělá s láskou a nasazením a já mu přeji na jeho cestě mnoho úspěchů pracovních i životních."

Mgr. Bc. David Borecký 
manažer obchodu ČR

SAKER spol. s r.o. | Lumír Klement - ředitel

Spolupráce s panem Jiřím Jemelkou byla u nás důležitým spouštěčem změn v obchodním oddělení. Poněkud drsné úvodní hodnocení našeho způsobu řízení obchodního týmu nás postrčilo k realizaci změn. 

Velmi přínosná byla jeho role "mediátora" mezi vedením a pracovníky. Zkušenosti s vedením změn nám pomohly získat odvahu k radikálním krokům.

 
saker

"Za spolupráci děkuji."

Lumír Klement 
ředitel společnosti
Personální audit

Zjistíme, zda využíváte potenciálu Vašich lidí a zda firemní prostředí, ve kterém Vaši lidé pracují, stimuluje k maximální produktivitě a výkonům.

Personální audit odhalí nevyužité rezervy Vaší organizace

 • Je personální práce ve Vaší firmě účinná a efektivní?
 • Máte přehled o personální situaci ve Vaší společnosti?
 • Jsou skutečně všichni Vaši zaměstnanci užiteční?
 • Potřebujete posoudit efektivitu procesů v oblasti lidských zdrojů?
 • Umíte své zaměstnance dostatečně motivovat?
 • Jsou vztahy uvnitř Vaší firmy kvalitní?
 • Využíváte naplno potenciálu svých lidí?
 • Jsou lidé u Vás pracující kompetentními pracovníky?
 • Je firemní atmosféra (kultura) ve Vaší firmě přátelská, otevřená a stimulující k nejvyšším výkonům?

Znáte odpovědi na výše zmíněné dotazy?

K tomu, abyste získali objektivní přehled o správném využití lidských zdrojů ve Vaší firmě, slouží efektivní nástroj: personální audit. Jde v podstatě o propojení nezávislých pohledů zvenčí na Vaši firmu, a to z hlediska lidských zdrojů a organizace jednotlivých činností. Personální audit odhalí potenciál Vašich zaměstnanců a pomůže Vám ve správném nastavení kritérií pro jejich hodnocení a celkovou motivaci. Vyhněte se špatné firemní kultuře oslabující výkonnost jednotlivců i firmy díky slabé personální práci a fluktuaci zaměstnanců. Díky personálnímu auditu můžete lépe dosáhnout stanovených cílů Vaší společnosti a současně optimalizovat náklady. Pomůžeme Vám získat objektivní srovnání současného stavu s požadovaným. 

Rozhodněte se pro personální audit vaší firmy

Kdy využít personální audit?

Personální audit Vaší společnosti doporučujeme pokud:
 • potřebujete zmapovat aktuální stav v personální oblasti
 • uvažujete o změně organizační struktury podniku
 • chcete profesionálnější firmu
Personální audit může být odrazovým můstkem pro řadu pozitivních změn ve Vaší firmě, na které byste si bez znalosti výsledků auditu netroufli, může vést např. k:
 • celkové restrukturalizací firmy
 • změnám v personálním řízení společnosti
 • změnám v managementu společnosti
 • optimalizaci investic do rozvoje Vašich zaměstnanců (školení, koučink, vzdělávání)

Co personální audit přinese Vaší firmě?

 • získáte objektivní informace o potenciálu Vašich zaměstnanců
 • získáte možnost nastavení parametrů k optimálnímu využití pracovních pozic
 • získáte objektivní kritéria pro hodnocení a odměňování zaměstnanců
 • předejdete špatné personální atmosféře a fluktuaci zaměstnanců
 • budete schopni lépe dosahovat stanovených cílů Vaší společnosti

Jak bude personální audit probíhat?

 • Vaši firmu podrobíme důkladné analýze
 • budeme věnovat pozornost všem důležitým zaměstnancům
 • strávíme s Vašimi zaměstnanci potřebné množství času formou řízených rozhovorů
 • všechny informace budou zpracovány diskrétně
 • vypracujeme projekt nutných opatření a řešení případných problematických oblastí

Na výše uvedené téma jsme publikovali několik odborných článků v médiích jako jsou „Moderní řízení“ či „Managementnews.cz“. O své zkušenosti jsme připraveni podělit se i s Vámi.

Zaujal Vás náš pohled na věc?

Vyplňte nezávaznou poptávku a sjednejte si s námi informativní schůzku vyplněním formuláře na spodní straně webu nebo nás kontaktujte e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo na telefonu +420 603 995 052.

Koučování manažerů a obchodníků

 

Náš koučink je zaměřený na výsledky. V konečném důsledku přináší nejen osobnostní růst, ale především vyšší výkonnost firmy.

Koučink je v dnešní době pojem, který je tzv. „in“. Faktem zůstává, že stejně jako v oblasti konvenčních školení (manažerské dovednosti, obchodní dovednosti apod.), není ani koučink často tak efektivní jak by měl. V první řadě je třeba sledovat cíl, který chcete realizací koučinku dosáhnout. Stejně tak je nutné tuto aktivitu zasadit do celého kontextu souhrnné práce „na firmě a na lidech“. Pokud zrealizujete jednou za rok 1-2 denní školení pro sebe nebo pro své lidi, je to jako házení hrachu na stěnu. To samé platí o koučinku. V našem programu jde koučink a školení ruku v ruce, jedno bez druhého je silně neefektivní. Školení či koučink samo o sobě určitě není špatná věc. Kolik si lidé zapamatují, byť z velmi kvalitního školení? Kolik v lidech zůstane z jednoho, byť vynikajícího koučovacího dne? Pouze trvalá snaha má význam a zanechává efekt. V naší firmě jsme připraveni poskytnout především tento znásobující efekt – kombinaci efektivního školení (včetně praktických nácviků) a kvalitního koučinku (včetně toho, že kouč první je schopen lidem ukázat, co vlastně chce předat koučovanému).

Pouze školení obchodních dovedností v kombinaci s koučinkem má skutečně výkonný efekt

Naše zjištění

Z praktických realizací školení u klientů jsme v rámci zpětné vazby a sebereflexe zjistili, že je to se školením asi takto:

 1. lidé mohou být po školení nadšeni
 2. zapamatují si však mizivé procento učební látky (cca. 20 %)
 3. velice brzy po školení opadá nadšení, a míra zapamatovaného se snižuje dlouhodobě na cca. 5 %-10 %
 4. bez intenzivní a dlouhodobé práce je tedy jednorázové školení v podstatě vyhození firemních peněz do velké černé díry
 5. tuto skutečnost dokazují i naše zkušenosti s klienty, kteří absolvovali již mnohá školení, za nemalé peníze u našich konkurentů

Následný efektivní koučink obchodních dovedností

Na toto zjištění jsme reagovali několika, jak se později ukázalo, velice efektivními opatřeními:

 1. naše školení nejsou nikdy jednorázová záležitost (tzn. neškolíme 1x za rok či půlrok, ale spíše po menších „částečkách“ a pravidelně)
 2. známou skutečnost, že člověk si zapamatuje cca. 20% toho, co na školení slyší, cca. 30% co slyší a zapíše si, a víc než 50 % si zapamatuje tím, že si něco sám musí nastudovat a předat dalším, jsme v jedinečné metodě aplikovali do našich školení
 3. a kde jiní končí - tzn. realizací školením, my dál pokračujeme znásobujícím efektem formou koučinku
 4. dlouhodobě nám tento postup ukazuje, že výsledky jsou často až neuvěřitelné, jen několik příkladů z praxe:
  • dlouhodobě stagnující obchodník po naší „kůře“ zdvojnásobil výši svého ročního obratu
  • nově nastupující obchodník v prvních měsících neměl výsledky, a roční plán prodeje ho děsil, po naší spolupráci roční plán nejen dosáhl, ale o cca. 10% překročil
  • manažer jedné divize se často setkával s tím, že jeho lidé neplnili, co bylo třeba, často s ním diskutovali a argumentovali, proč něco neudělat – poté, co proběhlo manažerské školení a koučink, manažer zvládá dané situace s přehledem, lidé téměř bezděčně přijímají jeho rozhodnutí a zadané úkoly a provádí efektivně řízení prodejního týmu

Obraťte se na nás a vyzkoušejte jedinečnou kombinaci školení a koučinku od našich profesionálních trenérů.

V koučinku nejde o to, aby Vás či Vaše lidi koučoval kouč s certifikátem

Podstatou naší práce v koučinku není to, abychom dokázali „pouze“ rozvíjet schopnosti koučovaného, podstatou naší služby je to, že našimi kouči jsou lidé, kteří první jsou schopni ukázat, co vlastně chtějí předat druhým. V praktickém případě to znamená, že náš kouč v terénu s obchodníkem je schopen první vést schůzku u zákazníka, a ukázat tak obchodníkovi, v čem má prostor se zlepšit. Pak náš kouč nechá prostor Vašemu obchodníkovi, aby další schůzku vedl obchodník. Tímto způsobem se efektivně rozvíjí koučovaný až do situace, kdy formou „learning by doing“ proniká do „tajemství“ dané činnosti, v našem případě do „tajemství“ toho, jak efektivně a úspěšně obchodovat, prodávat. Tento samý princip aplikujeme také na práci s manažery. Zkrátka jsme schopni sami si vyhrnout rukávy a zvládnout práci, kterou pak v rámci koučinku zdokonalujeme u druhých lidí. Rozvoj schopností vašich lidí u nás mají na starosti profesionálové z oboru, kteří vědí, jak dosahovat výsledků v dané činnosti.

Zaujal Vás náš pohled na věc?

Vyplňte nezávaznou poptávku a sjednejte si s námi informativní schůzku vyplněním formuláře na spodní straně webu nebo nás kontaktujte e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo na telefonu +420 603 995 052.

Kariéra u nás

Kariéra u nás

Jsme poradenská a vzdělávací společnost. Realizujeme projekty rozvoje malých a středních firem v oblastech management, prodej, marketing, personalistika, finance, nákup, logistika&sklad, výroba, školení soft-skills a koučink v praxi. Do našeho týmu aktuálně hledáme kolegy na tyto pozice:

 • INTERIM MANAŽER / KRIZOVÝ MANAŽER
 • OBLASTNÍ OBCHODNÍ ŘEDITE/KA - J.I.P. pro firmy s.r.o.

Více o jednotlivých pozicích níže...

INTERIM MANAŽER / KRIZOVÝ MANAŽER

Náplň Vaší práce:

 • účast na projektech revitalizací firem, interim managementu, krizového managementu malých a středních firem
 • vedení a mentoring manažerů, podnikatelů a obchodníků, případně dalších profesí
 • školení obchodních, manažerských a dalších dovedností nutných pro dosažení celkových výsledků firmy

Požadujeme:

 • pozice vzhledem k náročnosti a celkovému charakteru práce vyžaduje člověka, který je nadšený pro oblast podnikání, management s prvky interim/krizového managementu a podnikového poradenství
 • manažerská odbornost a prokazatelná praxe s výsledky
 • nápaditost, kreativita
 • vysoká ochota učit se a nechat se formovat
 • obrovská chuť do práce, za kterou jsou vidět výsledky
 • zkušenosti z oblasti vrcholového managementu firem či interim/krizového managementu min. 5 let – podmínkou!!!
 • morální zásady, etika, charakter
 • silná orientace na výsledky, schopnost dotahovat úkoly, "tah na bránu"
 • časová přizpůsobivost požadavkům klientů
 • ochota cestovat
 • vysoká míra komunikativních schopností
 • vstřícný postoj/kladný vztah k lidem

Nabízíme:

 • práce na ŽL s provizemi za konzultační den
 • zajímavá, rozmanitá a někdy dost adrenalinová práce
 • vyzkoušené know-how, zaučení do pozice
 • dlouhodobé systematické vedení a vzdělávání
 • práce s lidmi
 • seriózní přístup
 • možnost seberealizace a osobního růstu
 • kontakt se zajímavými lidmi

Cílem vedení společnosti je vytvářet takové pracovní podmínky a prostředí, které vybízí k vynikajícím výkonům a k osobní seberealizaci. Spolupracujeme formou obchodního partnerství: "Já podnikatel, Ty podnikatel" se všemi výhodami i riziky, kterou podnikání přináší.

Písemné nabídky zasílejte včetně strukturovaného životopisu s fotografií na adresu:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

OBLASTNÍ OBCHODNÍ ŘEDITE/KA - J.I.P. pro firmy s.r.o.

Náplň Vaší práce:

 • presales fáze - telefonický kontakt, zjišťování možností, sjednávání schůzek
 • obchodní aktivita - samostatná akviziční činnost
 • navazující dlouhodobá péče o klienty
 • administrativa spojená s pozicí obchodníka
 • samostudium obchodních, manažerských a dalších dovedností nutných pro dosažení celkových výsledků firmy

Požadujeme:

 • pozice vzhledem k náročnosti a celkovému charakteru práce vyžaduje člověka, který je nadšený pro oblast obchodu, prodeje a akvizice
 • vysoká ochota učit se
 • obrovská chuť do práce, za kterou jsou vidět výsledky
 • zkušenosti z oblasti obchodu a prodeje služeb výhodou
 • životní nadhled
 • morální zásady, etika, charakter
 • silná orientace na výsledky, schopnost dotahovat úkoly, "tah na bránu"
 • ochota cestovat
 • komunikační schopnosti na vysoké úrovni

Nabízíme:

 • práce na ŽL s provizemi závislými na výsledcích
 • zajímavá a rozmanitá práce
 • zaučení do pozice
 • vyzkoušené know-how a seriózní přístup
 • dlouhodobé systematické vedení a vzdělávání
 • možnost seberealizace a osobního růstu
 • kontakt se zajímavými lidmi
 • vysoká míra volnosti a vlastní organizace času
 • práce formou home office

Cílem vedení společnosti je vytvářet takové pracovní podmínky a prostředí, které vybízí k vynikajícím výkonům a k osobní seberealizaci. Spolupracujeme formou obchodního partnerství: "Já podnikatel, Ty podnikatel" se všemi výhodami i riziky, kterou podnikání přináší.

Písemné nabídky včetně strukturovaného životopisu s fotografií zasílejte na adresu:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Interim management

Dočasné řízení Vaší firmy interim a krizovými manažery, kteří Vám poskytnou rychlé řešení a jistotu odbornosti.

Krizový a interim management

Do našeho portfolia služeb patří i interim management a krizové řízení, kdy nabízíme svým klientům zkušené manažery s bohatou praxí a především s přesvědčivými manažerskými výsledky. Na dobu určitou či na předem sjednaný projekt Vám poskytneme zkušeného profesionála, který provede Vaší firmu krizovým obdobím či složitou situací, pro jejíž zvládnutí nemáte dostatek zkušeností či kapacit. Služby interim manažera oceníte zejména v situacích, kdy:

 1.  musíte v relativně krátké době realizovat složité změny či projekty,
 2. z Vaší firmy náhle odejde člověk z top managementu, a Vy nemáte adekvátní náhradu.
interim management

Průběh spolupráce managementu

Převezmeme částečně (např. řízení obchodního oddělení, výroby apod.) či úplně řízení Vaší firmy. Po skončení změny, projektu, krize či po vyhledání vhodného budoucího top manažera náš interim manažer opět předává vedení firmy majitelům či vyhledanému top manažerovi. Po celou dobu interim managementu máte samozřejmě naprostý dohled nad činností našeho interim manažera a všechny strategické kroky, stejně jako stanovené úkoly a cíle průběžně schvalujete a kontrolujete.

Reference

Velice úspěšné projekty interim managementu v našem podání proběhly (či probíhají) ve společnostech FRIGOMONT a.s., OK DESIGN s.r.o., J.A.P. spol. s r.o., SEZAKO Přerov s.r.o., LENA chemical s.r.o. či SAKER spol. s r.o. V těchto případech šlo většinou buď o manažerskou, personální a organizační stabilizaci firmy či o výrazné zlepšení obchodních výsledků firmy. Více viz reference.

Výsledky, zkušenosti, praktičnost, rychlost, přesnost, jistota, znalosti profesní i lidské… to jsou jen některé z hodnot, které díky spolupráci s námi v rámci služby interim management získáte. Obraťte se na nás s požadavkem o nezávaznou schůzku, na které se detailně pobavíme o Vašich potřebách. V oblasti interim managementu máme téměř stoprocentní úspěšnost, což je dáno především možností osobně realizovat a kontrolovat procesy nezbytných opatření a změn, které vedou k výsledkům.

Zaujal Vás náš pohled na věc?

Vyplňte nezávaznou poptávku a sjednejte si s námi informativní schůzku vyplněním formuláře na spodní straně webu nebo nás kontaktujte e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo na telefonu +420 603 995 052.

Nejčastější problémy firem

Nejčastější problémy firem

Firmy často řeší řadu problémů, které mají v mnoha případech společné kořeny. Mezi nejčastější problémy, s kterými se firmy musí potýkat, patří především:

 • přetíženost, vyčerpanost či vyhořelost majitelů a klíčových pracovníků firmy
 • nedostatečná motivace zaměstnanců
 • vysoká a častá fluktuace zaměstnanců
 • nízké prodejní výsledky obchodního týmu
 • bezvýsledný či neefektivní marketing

Pokud bychom tyto problémy chtěli rozebrat podrobněji, můžeme je rozdělit do čtyř hlavních skupin - řízení, plánování, finance a v neposlední řadě komunikace.

 

Nulová propagace a PR (public relation)
Chaos v organizaci práce lidí
Chaos v řízení porad
Nedostatečné znalosti a zkušenosti ve vedení lidí

Nedostatečné finanční řízení firmy
Dlouhá doba splatnosti faktur dodavatelům
Problémy se splatností faktur od odběratelů
Špatné cash-flow
Nízká likvidita firmy
Snížená solventnost firmy

Chybné personální obsazení klíčových pozic ve firmě
Absence strategického řízení firmy
Nedostatečné plánování a controlling
Chybějící rozvoj a inovace firmy, produktů, služeb

Nízký důraz na rozvoj pracovníků
Nejednotnost a špatné vztahy mezi zaměstnanci
Atmosféra strachu ve firmě
Nízká komunikační úroveň uvnitř firmy
Komunikační šumy, zmatky apod.

Existuje nespočet dalších problémů, které jsme u našich zákazníků řešili, výše uvedené jsou nejčastější problémy. Špatná zpráva je, že všechny z výše uvedených bodů Vás tak či onak vždy v jistém smyslu slova stojí určitou ztrátu. Dobrá zpráva je, že Vám umíme pomoci k produktivnímu řešení daných problémů. Dejte nám šanci a s důvěrou se na nás obraťte. Volejte 603 995 052, nebo nám napište.

Spoluprácí s námi získáte

Garance

Získáte pět unikátních garancí které běžně poskytujeme.
Jednou z nich je i to, že pokud s námi nejste spokojeni, tak nám nemusíte platit.

Pevný řád

Věříme v pevně nastavený řád, který pokud budeme společně dodržovat, dokáže Vaši firmu stabilizovat. Aktivně pracujeme přímo ve Vaší firmě.

Klid a čas

Předem nastavený plán Vám dovolí soustředit se pouze na priority. Navíc spoustu nepříjemných nebo časově náročných záležitostí vyřešíme za Vás přímo ve firmě.

Také my dodržujeme jasná pravidla. Proto Vám můžeme přesně ukázat, jak naše spolupráce s firmami probíhá.

Kontaktujte nás a nezávazně probereme možnosti spolupráce.

Restrukturalizace firem

RESTRUKTURALIZACE FIREM

Restrukturalizace podniku je náročný proces, ve kterém se běžně spolupracuje mezi třemi subjekty. Prvním z nich je samotná firma - obrazně řečeno „předmět“ restrukturalizace. Druhým subjektem je věřitel/ věřitelé. Třetím subjektem je pak partner, který restrukturalizaci firmy realizuje a zajišťuje svou přítomností stanovené cíle restrukturalizace. Nabízíme Vám naši spolupráci coby zkušený partner, který restrukturalizaci Vaší firmy zaštítí.

Aby byla restrukturalizace podniku úspěšná, soustředíme se na následující fáze:

  1. provedeme hloubkovou analýzu před započetím samotného procesu restrukturalizace firmy
  2. jasně stanovíme akční plán restrukturalizace podniku
  3. implementujeme a aktivujeme změny v rámci procesu restrukturalizace podniku (přistoupíme ke krokům, které vyplynuly z analýzy; je-li třeba, provedeme změny v organizační struktuře, přenastavíme firemní procesy, uskutečníme či změny ve výrobním programu, ale především, zcela určitě změníme obchodní strategii)
  4. definujeme jasnou odpovědnost a úkoly jednotlivých lidí
  5. provedeme optimalizaci nákladů
  6. bude-li třeba, najdeme alternativní zdroje financování (z možných variant přichází mimo jiné v úvahu: prodej nerentabilní části podniku, sloučení se s úspěšným partnerem či investorem, prodej či převod obchodního podílu, převzetí silným investorem atd.)
  7. omezíme investiční činnosti
  8. zaměříme se na opatření týkající se zvýšení odbytu

Chcete-li využít našich služeb pro restrukturalizaci podniku, pak od nás můžete očekávat:

 • především seriózní analýzu nabízející možné varianty restrukturalizace firmy
 • akční plán realizace restrukturalizace podniku

Cílem restrukturalizace firmy z našeho pohledu je:

 • zajistit přežití společnosti a další růst
 • dosáhnout růstu rentability
 • splatit závazky a zpětně předat kontrolu nad firmou managementu (často novému)
 • případně připravit společnost na prodej
Strategický rozvoj firmy

Mnoho podnikatelů dělá jednu zásadní chybu. Pracují ve svých firmách. Nepracují však NA svých firmách. Jedná se o drobnou slovní hříčku (pracovat „v“ / „na“ svém podniku), ale nepochopení tohoto rozdílu má často fatální následky. Pokud se Vaše firma nebude v čase rozvíjet - to znamená, pokud se vědomě nebudete soustředit na stálý rozvoj Vaši firmy, dříve nebo později Vás konkurence porazí. Věřte nám, Vy se sice rozvoji svého podniku věnovat nemusíte. Ale vždy se na trhu ve Vašem oboru najde někdo, kdo na svém podniku vytrvale pracuje. Rozvíjí ho a posouvá vpřed. A dřív nebo později Vás takovýto rozvíjející podnik "přejede". Nenastane to hned, ale jednoho dne z ničeho nic zjistíte, že Vaše konkurence je nedostižná - nabízí lepší ceny, kvalitnější výrobky či služby, má efektivnější provoz, údernější marketing, silnější prodejce, lepší manažery. Vy jste stáli a zaspali, oni pracovali a jsou rozjetí, mají hybnost. Těžko se v krátkém období dá s takovou situací něco dělat. Abyste se do takovýchto problémů vůbec nedostali, je potřeba stanovit strategii firmy a neustále pracovat na rozvoji a zušlechťování Vaší firmy. Viděli jsme a stále jsme svědky jevu, kdy mnoho podniků "zaspalo" dobu, a opravdu těžko se z takové situace dostává. Rozvíjejte svou firmu a nepřestávejte ji rozvíjet. Pouze vytrvalá snaha má význam!

TVORBA VS. REALIZACE STRATEGIE FIRMY

Mnoho firem se tak či onak snaží svou strategii definovat. Naráží však minimálně na dva základní problémy. Jednak při stanovování firemní strategie vychází ze zbožných či subjektivních dojmů managementu, v důsledku čehož je výsledná strategie odtržená od reality. Jednak, pokud se strategie stanoví reálně a optimálně, číhá na management firmy další chyba – totiž že se strategie nepoužívá/nerealizuje, dále se s ní nepracuje, nevyužívá se její potenciál.

První chybu eliminujeme tím, že vycházíme z analýzy vnějšího i vnitřního prostředí, tzn. používáme standardní nástroje, jak bylo výše řečeno, tzn.:

 • STEP analýzu
 • Porterovu pětisilovou analýzu oborového prostředí
 • SWOT analýzu

otázky, na které spolu s vámi budeme hledat odpovědi


Druhou chybu omezíme tím, že vlastníme unikátní nástroj na „řízení strategie“, tzv. osu strategie firmy a akční plán firmy. Velice jednoduché a účinné nástroje, které se osvědčili už v nejedné firmě našich klientů při implementaci konkrétní firemní strategie. Nezapomeňte, i druhořadá strategie špičkově implementovaná je lepší, než strategie excelentní, implementovaná amatérským způsobem.

INOVAČNÍ strategie je základ Vašeho úspěchu

Je Vaše strategie podniku správná? Existuje velké množství odborné literatury pro manažery a podnikatele, která doporučuje, jak správně nastavit strategii podniku. Dobře zvolená strategie totiž může do Vaší společnosti přivést zákazníky a současně motivovat Vaše zaměstnance. Ruku na srdce, jste si jistí, že v otázce firemní strategie Vašeho podniku kráčíte správným směrem a nebojujete s minulostí?

Jednotlivé kroky tvorby strategie:

Obchodní a prodejní strategie

Po důkladné vnitřní i vnější analýze Vaší firmy Vám pomůžeme nastavit efektivní obchodní strategii.
Východiskem pro stanovení efektivní a účinné obchodní strategie je soubor těchto nástrojů: SWOT analýza, STEP analýza, Porterova pětisilová analýza oborového prostředí, analýza konkurence PLUS a specifická interní analýza firmy. Díky vlastnímu know-how Vám zároveň poskytneme soubor 7 okruhů otázek, na které společně s Vámi budeme hledat odpovědi, jak uspět na trhu v konkurenčním boji v dlouhodobém období. To vše má jediný cíl: definování obchodní strategie, která posune Vaši firmu za veškeré Vaše dosavadní očekávání.

Poslání firmy a podnikání

Jak jsme již výše naznačili, s naší pomocí zjistíte, zda je Vaše obchodní strategie nastavena správně. Propracovaná obchodní strategie je základním stavebním kamenem každého podnikání. Pomáhá společnostem posílit pozici na trhu a získat nové klienty. Sestavit dobrou strategii především vyžaduje schopnost a umění propojit vizi zakladatelů firmy, znalosti kompetentních pracovníků a studie proveditelnosti. Rádi Vám pomůžeme všechny tyto aspekty skloubit dohromady a definovat poslání Vaší firmy.

sub-strategie pro jednotlivé oblasti - analýza záměrů a potenciálu firmy v oblastech:

 • finance
 • management
 • marketing a reklama
 • nákup
 • sklad a logistika
 • personalistika
 • řízení procesů
 • výroba
 • vzdělávání zaměstnanců
 • Na základě výsledků analýzy navrhneme optimální řešení a definujeme sub-strategie pro jednotlivé oblasti.

Finanční strategie

Stanovení finanční strategie Vaší firmy vychází z důkladné finanční analýzy Vašeho podniku. Zaměřujeme se na finanční analýzu Vaší rozvahy, výkazů zisků a ztrát. Sledujeme pozorně vývoj stavu Vašich financí v čase, v trendu. Sledujeme vývoj cash-flow, analyzujeme rentabilitu a aktivitu Vašeho podnikání, jednotlivé finanční ukazatele jako je ROI resp. ROA (rentabilita celkového kapitálu), ROE (rentabilita vlastního kapitálu), ukazatele aktivity (obratu zásob a obratu pohledávek), analýzu zadluženosti a likvidity firmy a samozřejmě EBIT (zisk před zdaněním). Teprve poté je možno stanovit efektivní finanční strategii.

Marketingová strategie

Pro stanovení účinné marketingové strategie je zapotřebí přesně si především definovat cílové skupiny Vašich výrobků či služeb. A zodpovědět si otázku: "Na co slyší?". Proto je podstatou marketingové strategie marketingová analýza. Na základě toho lze stanovit jednotlivé komunikační strategie, které vedou k efektivní komunikaci se zákazníky (s trhem). Dobře nastavená marketingová komunikace dokáže neuvěřitelným způsobem geometricky násobit veškeré prodejní úsilí Vaší firmy. Součástí efektivní marketingové komunikace je dnes již bezesporu řešení vztahu "internet a marketing". Také v této oblasti disponujeme mnoha nástroji, jak našemu klientovi pomoct: optimalizace SEO, realizace kampaní PPC, tvorba webových stránek a další.

Strategie prodeje

Dobře. Máte nastavenu finanční strategii, marketingovou strategii. Nyní nastal čas pro určení strategie prodeje. Jaké prodejní kanály využijete k prodeji svých výrobků či služeb? Jaké garance budete svým zákazníkům nabízet? Jakými prostředky či zdroji budete prodej realizovat? Budete potřebovat vlastní obchodníky? Nebo partnerskou, obchodní síť? Budete mít kamené obchody či internetový prodej? Bude Váš prodej ambulantní či na objednávku? Nebo kombinace různých způsobů prodeje? Existuje celá řada vhodných nástrojů, jak zefektivnit svůj prodej a docílit vyšších tržeb. Je však třeba zformulovat vhodnou strategii prodeje.

Personální řízení a strategie

Na realizaci jakéhokoliv Vašeho plánu, jakékoliv strategie bude zapotřebí personálu, dobře motivovaných lidí, kteří Vám pomohou uskutečnit Vaše záměry. Tým lidí, který s Vámi potáhne za jeden provaz. Opět je třeba již dopředu se připravit na řadu otázek, které Vám položíme a na které spolu s Vámi budeme hledat odpovědi. Dobrá personální strategie je klíčem k úspěchu Vašich záměrů a celé obchodní strategie. Bez správných lidí na správných místech veškeré Vaše plány selžou.

Vzdělávací strategie

Současným problémem je nedostatečná podpora vzdělávání zaměstnanců. Obnovování znalostí a obohacování o jiné pohledy na věc pomáhá zaměstnancům najít lepší motivaci a chuť pracovat na firmě a ne ve firmě.

Zaujal Vás náš pohled na věc?

Vyplňte nezávaznou poptávku a sjednejte si s námi informativní schůzku vyplněním formuláře na spodní straně webu nebo nás kontaktujte e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefonu +420 603 995 052.

Dáme vaší firmě pevný řád

Již mnoho let pomáháme malým a středním firmám, jak v období překonání firemní krize, tak v nastartování růstu. Pojďme spolupracovat na Vaší firmě!

Restart firmy

Potřebuje Váš business znovu nastartovat? Vypracujeme Vám podrobný plán a pomůžeme s jeho zabudováním do firmy a jejího denního chodu.

Upgrade firmy

Víte, že je na tom Vaše firma dobře, ale zároveň tušíte, že má stále ještě nevyužitý potenciál? Ukážeme Vám reálný obraz Vaší společnosti a najdeme příležitosti k růstu.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Chci si sjednat schůzku