Hana Drahoňovská

Ing. Boris Papp

Největší část svého profesního života věnoval obchodu. Postupně zastával pozici prodejce, senior prodejce až po manažera obchodních týmů v rámci tuzemského, ale zejména zahraničního obchodu. Má zkušenosti s budováním distribučních sítí a zahraničních zastoupení, realizoval projekty různých velikostí, včetně mezinárodních investičních. Za svoji více jak 25-ti letou praxi dokonale poznal podnikové procesy, systémy řízení a motivace týmů, řídil mezinárodní projektové týmy, má praktické zkušenosti s právní stránkou velkých projektů a obchodních vztahů. Boris je velmi otevřená a komunikativní osobnost, vyhledává nové výzvy a věří v lidský potenciál ve svém okolí.  

Boris se zaměřuje na:

- obchod a marketing

- vnitropodnikový management a procesní řízení

- týmové řízení a motivace

- projektový management

- logistika, nákupní procesy, řízení kvality, credit risk management

- personalistika a interní komunikace

Ve svém volnu se od dětství věnuje lidové kultuře, zejména tanci, choreografii, občas i dramaturgii a moderování kulturních akcí. Relaxuje při práci na zahradě, rád si amatérsky zasportuje a zahraje na různé hudební nástroje.