Martin Kašpar

Ing. et Ing. Martin Ondruš, PhD

Martin prošel dlouhou cestu nejrůznějšími zákoutími podnikatelské, manažerské i obchodní činnosti v České republice i v zahraničí. Jeho odborné, praktické i životní zkušenosti jsou zárukou, že je schopen rozpoznat skutečnou podstatu i genezi problému, kterým se má u klienta zabývat, a dokáže navrhnout odpovídající komplexní řešení. 
Martin má široké jazykové znalosti. Mimo němčinu, francouzštinu a ruštinu je to především angličtina. kterou aktivně rozvíjí překladatelskou činností především náročných odborných textů. 
Svůj zbývající volný čas věnuje získávání a rozvíjení znalostí a dovedností. Mimo jiné chová Moskevské strážní psy, věnuje se Ex-libris a drobné grafice, běhá maratony....
 
Vedle Martina se klientům budou jejich problémy zdát přijatelnější a méně bezvýchodné.